Posted by: JanChris | 06/11/2014

Demografiprofessor & tidl. chef i Rockwoolfonden: 1 års udlændingeudgifter svarer til udbyttet af 3 års reformer

Det er værd at nævne denne oversete artikel fra den 14. oktober. Kronikken var et svar til Dansk Industri, der som bekendt er fuldstændig ligeglad med udlændinges kulturelle og religiøse baggrund, når blot danske virksomheder måtte have interesse i at ansætte dem.

De to fremragende og fortjenstfulde kronikører har mange gode pointer, og specielt én af dem, der isoleret set ikke er noget nyt i, er værd at holde fast i, fordi de sætter den ind i en, for mange, helt ny sammenhæng:

Konsekvensen er, at den hidtidige ikke-vestlige indvandring altså netop ikke har kunnet give noget bidrag til opretholdelsen af det danske velfærdssamfund. Tværtimod er situationen den, at endnu før det sidste års forøgelse af indvandringen – som DI altså ikke finder stor nok – koster vore ikke-vestlige medborgere årligt samfundets kasser af størrelsesordenen 16-18 milliarder kr. Beløbet svarer i store træk til hele det økonomiske resultat af de sidste tre års reformer af velfærdssamfundet.

Udbyttet fra de sidste tre års reformamok svarer altså alene til de udgifter, der pålægges den danske statskasse årligt af de herboende ikke-vestlige indvandrere. I den sammenhæng må jeg endnu engang sige, at jeg aldrig – jeg gentager: aldrig – har kunnet forstå, hvordan Det Radikale Venstre i brede kredse af den danske vælgerbefolkning, og i hvert fald i næsten hele medieverdenen, opfattes som indbegrebet af økonomisk ansvarlighed og agtpågivenhed. Når alt kommer til alt, forsøger partiet jo bare at udbedre de skader, det selv har hovedansvaret for, med den ene hånd, mens det med den anden hånd bliver ved med at hælde langt flere penge ned i et sort hul – altså til de, for en pæn dels vedkommende, uintegrérbare og uproduktive indvandrere. Hvordan det kan kaldes økonomisk ansvarlighed, har jeg stadig til gode at få forklaret.

Noget helt andet er, at de 16-18 mia. kr. om året er helt ude i hampen. Ekstraudgifterne til skole-, uddannelses- og sundhedssystemet, politiet, fængselsvæsenet, terrorbekæmpelse etc.er så store, at jeg simpelthen nægter at tro på tallets validitet, men i mangel af bedre er det det, man må forholde sig til.

Det manglende kritiske lys på De Radikales politik og historiske ansvar er meget apropos ét af de glasklare eksemper på, at de danske medier, med ganske få undtagelser, er lemminger, der kun taler med hinanden og stort set alle sammen løber i den samme retning. Der er brug for flere borgerlige, højreorienterede medier, der er i stand til at give de etablerede medier modspil og bibringe den offentlige debat ny viden om- og nye vinkler på verden i almindelighed og dansk politik i særdeleshed. I den sammenhæng er det værd at pointere: Borgerlig journalistik skal laves af borgerlige journalister.

På samme måde er det tid til et opgør med De Radikales særlig privilegerede position i den danske medieverden, en position, der gør, at partiet ikke underkastes bare noget, der minder om den samme kritiske dækning, som andre politiske partier og toppolitikere må finde sig i. Det er ikke alene et demokratisk problem, men i dén grad også paradoksalt, i og med De Radikale på en række områder har haft afgørende indflydelse på det faktum, at Danmark indiskutabelt – og irreversivelt – er blevet forandret i en – efter min mening – meget negativ retning med uoverskuelige konsekvenser for nulevende danskere og først og fremmest deres efterkommere, altså de kommende generationer.


Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Kategorier

%d bloggers like this: