Posted by: JanChris | 11/10/2013

Påfaldende sammenfald mellem den anonyme brevskriver og tidligere ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen

Som så mange andre politisk interesserede danskere var jeg spændt på at se det såkaldt anonyme brev om skattesagen i sin helhed. Efter at have læst det nogle gange og lavet en smule research på nettet er jeg nået frem til et par overraskende erkendelser, jeg vil dele med Omnials læsere.

Ved gennemlæsningen af brevet var der flere ting, jeg øjeblikkeligt bed mærke i: For det første er sproget meget højtideligt og gammeldags. Hvem ville f.eks. i 2013 skrive, hvad der var passeretIkke ret mange, ville jeg mene, og en Google-søgning giver mig ret, for selvom søgemaskinen af uransagelige årsager fortæller, at der er 185.000 resultater, viser det reelle tal sig at være mellem 85 og 87. Af dem stammer de fleste fra gamle tekster, sange etc., men også fra juridiske dokumenter fra diverse domstole. De mest interessante fund, her og her (brug Adobe Readers søgefunktion), stammer imidlertid fra den daværende ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansens, hjemmeside. Nu er vendingen trods alt ikke så usædvanlig, at det i sig selv er voldsomt opsigtsvækkende, men når man læser videre i teksten, kan man ikke undgå at bide mærke i, at ombudsmanden – eller hans sekretær? – var forbløffende dårlig til tegnsætning, især kommatering, hvis den overhovedet var eksisterende. Netop de udtalt manglende evner udi tegnsætning er også et særligt kendetegn ved den anonyme brevskriver, et faktum, der fik en række eksperter til at fastslå, at vedkommende i hvert fald ikke er advokatsekretær, for de er næsten altid perfekte i netop den disciplin. Det må man altså nøgternt konstatere ikke er tilfældet for ombudsmanden og/eller hans sekretærs vedkommende.

Som nævnt ovenfor benyttes vendingen, hvad der var passeret, ofte i juridiske sammenhænge, og i det hele taget er det kendetegnende for brevet, at der bruges en lang række formuleringer fra den juridiske verden og offentlige forvaltning, bl.a.: tilgået vores kontor, (…) til brug for udarbejdelse af notatet, (…) påtegningerskrivelsen, i rette tid etc.

Med ovenstående in mente er det interessant at bemærke, at Hans Gammeltoft-Hansen netop har et højtideligt og gammeldags sprog, er uddannet jurist og som ombudsmand har arbejdet i den offentlige forvaltning (selvom ombudsmandsinstitutionen formelt skal holde øje med sidstnævnte). Mindst lige så interessant er det, at Gammeltoft-Hansen faktisk personligt beskæftigede sig med skattesagen i november 2010 i forbindelse med en ansøgning om aktindsigt. Dengang afgav både direktør i Skat København, Erling Andersen, og departementschef i Skatteministeriet, Peter Loft, urigtige oplysninger til ombudsmanden, eller i hvert fald oplysninger, der stod i skærende kontrast til de redegørelser, de senere udarbejdede til den daværende skatteminister, Thor Möger Pedersen, og de udsagn, de kom med, da de blev afhørt af Skattesagskommissionen. Erling Andersen nedtonede over for ombudsmanden betydningen af de berømte fem møder med Loft, møder, som han kaldte naturlige og hensigtsmæssige, mens Loft for sit vedkommende udtalte, at der bare var tale om almindelige orienteringer, og at Skatteministeriet i øvrigt ikke var i besiddelse af dokumenter i sagen.

På baggrund af de ufuldstændige redegørelser måtte Gammeltoft-Hansen opgive at komme til bunds i sagen, selvom han senere har udtalt, at havde jeg været bekendt med de nye redegørelser fra embedsmændene, ville jeg have spurgt nærmere ind til, om de møder vedrørte sagens indhold. Måske stikker frustrationerne imidlertid dybere end som så. Måske blev Gammeltoft-Hansen så indigneret efter at have stiftet bekendtskab med sagen, at han besluttede sig for at agere på egen hånd – og det skal forståes helt bogstaveligt, for i januar 2012 gik Gammeltoft-Hansen på pension efter at have været ombudsmand i 25 år.

Når Gammeltoft-Hansens navn er særligt interessant i denne sammenhæng, hænger det også sammen med, at den daværende chefredaktør for Politiken, nu afdøde Tøger Seidenfaden, i 2011 afslørede, at ingen ringere end netop Folketingets siddende ombudsmand var den hemmelige kilde til en række afslørende artikler i Weekendavisen i 1990 om den såkaldte Tamilsag, der ikke alene førte til en rigsretssag mod daværende justitsminister, Erik Ninn Hansen, der i 1995 blev idømt fire måneders betinget fængsel, men også den borgerlige regerings fald i 1993 efter mere end ti år ved magten.

Hans Gammeltoft-Hansen er i borgerlige kredse ellers mest kendt for, i sin egenskab af formand for Dansk Flygtningehjælp, at have været hovedmanden bag den såkaldte Udlændingeloven af 8. juni 1983, der medførte en voldsom stigende tilstrømning af flygtninge og indvandrere fra især Mellemøsten og Afrika til Danmark. Ved hjælp af sine bidrag til artiklerne i Weekendavisen, der byggede på, hvad der var blevet sagt for lukkede døre under afhøringerne af embedsmænd ved den undersøgelsesret, der skulle give svar på, hvem der havde ansvaret for, at flere tusinde tamilske flygtninge ikke havde fået opfyldt deres retskrav på familiesammenføring i Danmark, var han altså ti år senere stærkt medvirkende til, at udlændingepolitikken så at sige blev rullet tilbage til udgangspunktet. I den forbindelse går man nok ikke helt galt i byen, hvis man går ud fra, at hans syn på det emne ikke har ændret sig ret meget siden dengang, og at hans politiske sympatier ligger klart til venstre for midten. Man tager heller ikke munden for fuld, hvis man konkluderer, at Gammeltoft-Hansen, der i sin tid kunne takke ingen anden end sin gamle studiekammerat, Birthe Rønn Hornbech, for sin fine stilling, ikke ligefrem går rundt med en permanent dårlig samvittighed over at have bevirket Schlüter-regeringens fald og sikret fortsat åbne sluser ved de danske grænser helt frem til 2001.

Til slut vil jeg gøre det glasklart, at jeg med denne artikel ikke anklager Hans Gammeltoft-Hansen for at være manden bag det anonyme brev. Jeg gør blot opmærksom på de sammenfald, der er mellem ham og den anonyme brevskriver, og at han teoretisk kunne have særdeles gode motiver til at skrive det.


Responses

 1. http://www.djoefbladet.dk/blad/2011/03/offentlighedsloven.aspx

  HGH indleder sådan:

  I djøfbladet nr. 01, 2011, side 7 gengives en kritik af forslaget til en ny offentlighedslov. Jeg skal ikke blande mig i, hvilke holdninger til nye regler om aktindsigt bladet ønsker at udtrykke eller videreformidle. Der har imidlertid sneget sig nogle alvorlige faktuelle fejl ind i artiklen – fejl som jeg som formand for Offentlighedskommissionen beder bladet om at rette.

  Der står i artiklen, at et knebent flertal i Offentlighedskommissionen har foreslået en regel, som undtager ministerbetjening fra aktindsigt, mens et mindretal i kommissionen foreslog, at pressen skal ”have aktindsigt i alt, hvad der har med ministerbetjening at gøre”.

  Brevet til Skattekommisionen indleder:

  ” Hermed skal jeg tillade mig at rette henvendelse til Skattesagskommissionen med en viden som jeg indtil nu har holdt for mig selv, men sådan som afhøringerne har formet sig, kan jeg ikke længere holde min viden for mig selv.

  Jeg er ansat sekretær på det man vel kalder et stort advokatkontor i provinsen. Jeg deler kontor med en anden sekretær som er sekretær for en af indehaverne i advokatfirmaet.

  På et tidspunkt får min sekretærkollega af sin chef en noget mærkelig opgave. Hun får udleveret en bærbar pc som hun skal bruge til en speciel opgave, og hun får til opgave at oprette en ny e-mail adresse. Jeg får ikke på det tidspunkt noget at vide om hvilken opgave der er tale om, og det hele foregår med et hidtil uhørt hemmelighedskræmmeri. ”

  Stilen i de to indledninger minder jo noget om hindanden…

 2. Genialt detektiv arbejde! Det lader ikke til, at politiet har sat brevet ind i en større kontekst, men nærmest bare har fedtet lidt rundt med selve skrivelsen, hvilket gør de nye oplysninger yderst relevante. Hvad med at lave en copy/paste og sende til politiet? Således bliver de nødt til at forholde sig til det og give en tilbagemelding.

  Man kan håbe på, at de i det mindste forsøger at matche fingeraftrykket med Hans Gammeltoft-Hansens klamme hånd! Hvis politiet kan afse tid til, at efterforske *klistermærke-kriminalitet* – som udelukkende opfordrer til at dansk lovgivning overholdes – kan de vel også afse tid til et stk. fingeraftryk.

  Mht. selve skrivelsen. Man kunne argumentere for, at hvis det endelig var Hans Gammeltoft-Hansen, da ville han nok havde ændret sit oldnordiske sprogbrug for ikke at blive opdaget. Hvis man antager, at det evt. er ham, er det dybt besynderligt, at han ikke har gjort sig de overvejelser. Umiddelbart virker det næsten så tåbeligt, at det netop bliver hans alibi, og at ophavsmanden tydeligvis har forsøgt at tørre skylden af på Hans Gammeltoft-Hansen.

 3. Tak for jeres kommentarer. Jeg må nok erkende, at de fleste, der har læst mit indlæg – i hvert fald på 180 Grader – ikke tror på teorien, men det er måske netop, fordi de ikke forstår forhistorien, og bemærk: Jeg havde slet ikke tænkt tanken om, at han kunne være kilden, før jeg fandt ud af, at nogle af hans vendinger og mangelfulde tegnsætning stemte overens med den anonyme brevskrivers ditto. Med det in mente var det særdeles interessant, at Gammeltoft-Hansen var den anonyme whistleblower under Tamil-sagen. Du, Aida, er velkommen til at sende oplysningerne til politiet – det er ikke noget, jeg selv vil gøre.

 4. Dine betragtninger er lige på kornet! Forhistorien gør også mistanken langt mere troværdig. Har da godt læst på 180grader, at de kammer over i sølvpapirshatte. Dem om det.

  Hvad mener du med, ”… at der er en række ting i brevet, der peger i en anden retning…” (fra 180grader)? Hvis man som udgangspunkt regner med, at brevet er et falsum, hvad peger så i retning af, at det ikke skulle være HGH?

  Jeg mailer en copy/paste til politiet med overskriften ”Skattesagen: Nye oplysninger”, så de ikke kan ignorere henvendelsen, og henviser til din side. Når jeg alligevel er i gang, kan jeg ligeså godt sende det til de 4 dagblade samt DR og TV2.

  Lyder jeg virkelig som li!?

 5. Nej, det må du undskylde. Det var fordi, jeg lige havde læst en kommentar af Li på Uriasposten. Sikke en fejl…

  Der er mange ting i brevet, der peger i en anden retning end Gammeltoft-Hansen, Han er ikke advokatsekretær; Han ville heller ikke konsultere en jurist, fordi han selv er det; Han ville næppe true med at sælge historien; Som jurist ville han næppe bruge vendingen “løgnagtige forklaringer” eller “stege i eget fedt” etc. I 1990 benyttede han sig desuden af en journalist og ikke et anonymt brev for at få sine oplysninger frem, så der er en del ting, der ikke understøtter teorien, men det kan jo som sagt også netop være et røgslør, så det er ikke til at sige.

  Hvis/når du sender det til politiet og diverse medier, er det vigtigt at understrege, at der ikke er tale om, at jeg direkte beskylder Gammeltoft-Hansen for at stå bag det anonyme brev. Jeg gør blot opmærksom på, at der er visse sammenfald mellem ham og den anonyme brevskriver, og at det, der for alvor gør sammenhængen interessant, er, at Gammeltoft-Hansen som sagt var Weekendavisens hemmelige kilde under Tamilsagen. Du skal jo tænke på, at jeg ikke har lyst til at få en injuriesag på halsen…

 6. Det gør da ikke spor! Det er jo heller ikke skudt fuldstændig forbi målet…

  Jeg skal nok sørge for, at ”ingen anklager nogen for noget”. Henvendelsen vil alene gøre opmærksom på indlægget og bestå af et copy/paste og et link. En form for journalistisk hjælp til selvhjælp!

  Det vil sikkert ikke gøre nogen forskel, men det er et forsøg værd.

 7. Fint, vi får se, hvad der sker. Mit gæt er desværre: absolut ingenting.

 8. Det blev sendt til DR, TV2, Politiken, Berlingske Tidende, BT, Ekstra Bladet og Københavns Politi. Der kom et automatsvar fra TV2 og DR, men derudover hørte jeg ikke noget.

  Jeg troede egentlig, at de havde lagt sagen på is, men nu, hvor der er blevet afdækket DNA materiale i håret, lader det til, at sagen er vakt til live igen.

  Politiken skriver, at ”Det er nu dna-analyseret, men om det på nogen måde kan føre politiet til den anonyme brevskriver, er stærkt tvivlsomt”.

  Når din teori øjensynligt er den eneste, der bygger på noget konkret, ville det være nærliggende at undersøge den. Evt. under dække af at forsøge at matche alle involverede i sagen.

  Det er da bare super mega spændende!

  http://politiken.dk/indland/politik/ECE2121939/i-dag-er-der-ny-afhoering-i-skattesagskommissionen-efter-brevattentatet/

 9. Tak for din kommentar og dit arbejde med at sende indlægget til diverse medier og politiet.

  Jeg tror desværre ikke, der sker så meget mere i den sag, men med dna-profilen er der da i det mindste en lille chance. Desuden ved vi nu, at der formentlig er tale om en mand, og at han har kat. Hvorvidt det sidstnævnte også er tilfældet for Gammeltoft-Hansen kunne være interessant at vide…

 10. Er da vist lidt bagud… Det er super kært, at der indgår en kat i ligningen. Kan snildt forestille mig, hvordan den har siddet og dikteret brevets indhold alt imens Hans Gammeltoft-Hansen ihærdigt har forsøgt at få det hele med. Hvis Udlændingeloven af 8. juni 1983 er opstået på sammen grundlag, giver det hele pludselig lidt mere mening.

  Det burde næsten være muligt, at finde ud af om Hans Gammeltoft-Hansen har en kat… Han og hans kone Bodil Stein råder over 2 matrikler, der er lokaliseret ved siden af hinanden. Billederne på Google Earth/Maps er dog så ringe, at man udelukkende kan se et par tage og noget grønt. Så med mindre katten er på størrelse med en carport, vil den ikke kunne spottes. Desuden ser det ud som om, at Google-bilen ikke har kørt på den pågældende allé, så det er ikke muligt at få et ”street view”, hvilket ellers havde været genial.

  For at dette indlæg ikke skulle virke alt for skummelt og stalker-agtigt, har jeg med vilje undladt at skrive den pågældende adresse, men det hele kan findes på krak mv.

 11. Jeg undersøgte også, hvor og hvordan Hans Gammeltoft-Hansen boede, da jeg skrev artiklen om ham og det anonyme brev, og jeg kan huske, han havde adresse i Espergærde tæt ved et jernbanespor. Jeg prøvede også at se hans hus i Street View, men, som du også har konstateret, var det ikke muligt. Jeg vidste dog ikke, at han og konen ejer to matrikler.

  M.h.t. katten kan man ikke udelukke, at det er nævnt i en artikel i Infomedia. Jeg vil prøve at lave en søgning ved lejlighed, men selv, hvis det er tilfældet, er det nok tvivlsomt, om politiet af den grund vil gå videre med sagen…

 12. Det lyder som en fin ide at søge på Infomedia. Good thinking!

  Jeg tror på teorien, og det ville ærgre mig, hvis jeg ikke gjorde mit til, at den blev undersøgt nøjere. Man sidder bestemt med en fornemmelse af, at der ikke kommer til at ske noget videre. Set i lyset af omstændighederne er det imidlertid helt uforståeligt:
  1.) Politiet sidder inde med et brugbart DNA-spor.
  2.) Politiet er ude af stand til at finde et match.
  3.) Politiet har modtaget et konkret, velbegrundet, logisk tip.
  4.) Politiet er ligeglade og lader som om at de ikke kender til noget.

  Vicepolitiinspektør Jens Møller Jensen kan således udtale: ”Det har ikke været muligt at identificere den hemmelige brevskriver ud fra DNA-profilen. Imidlertid har vi fået et genialt tip, som er konkret begrundet, logisk og velovervejet. Ja, det hele giver faktisk mening, men det gider vi desværre ikke beskæftige os med”.

  ?

 13. Aida, jeg har nu været nede på det lokale bibliotek, men desværre dukker der ikke noget op, når jeg laver en søgning på Hans Gammeltoft-Hansen og kat. Det ville dog også have overrasket mig, hvis det var tilfældet, men man skriver jo ofte artikler om kendte, offentlige personer på baggrund af besøg i deres hjem, så helt hypotetisk var det ikke. Heller ikke, når jeg søgte på Erling Andersen og kat, fik jeg nogen træffere. Hans nylige brev til Skattesagskommissionen bringer nemlig uden tvivl også ham i spil som én af de potentielle anonyme brevskrivere. Vi får se, hvad der sker, eller om der i det hele taget sker noget…


Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Kategorier

%d bloggers like this: