Posted by: JanChris | 29/04/2011

Henrik Qvortrup-watch, Part 2: Han kritiserer Løkke 11 gange så ofte som Thorning-Schmidt! (med lydklip)

Som nogle læsere vil kunne huske, skrev jeg for ca. to måneder siden artiklen, Henrik Qvortrup: His Mistress’s Voice og Bugtaler for SF, i irritation over, hvordan den politiske redaktør på TV2 og TV2 News åbenlyst og til stadighed hetzer mod det siddende flertal i almindelighed og Lars Løkke i særdeleshed og omvendt ikke forspilder nogen mulighed for at skåne, forsvare eller rose oppositionen og ikke mindst sin erklærede yndling, Helle Thorning-Schmidt.

Om Henrik Qvortrup har læst min artikel ved jeg ikke – jeg er i øvrigt heller ikke på Facebook – men jeg ved med sikkerhed, at han ikke har taget kritikken til sig – tværtimod. I sidste søndags udgave af Presselogen på TV2 News understregede han endda, at jeg ser det egentlig som noget positivt, at der ikke er sammenfald mellem, hvad magthaverne gerne så i medierne, og hvad vi rent faktisk leverer. Qvortrup tilføjede, at det var helt efter bogen, når slidte regeringer, der har været ved magten i ca. 10 år, begynder at skyde noget af skylden for deres problemer på medierne. Det var således også tilfældet under både Schlüter- og Nyrup-regeringen (Hør selv ved at klikke her).

Kritikken har altså blot bekræftet Qvortrup i, at han er på rette vej, og umiddelbart er det da også de færreste – selv på regeringsfløjen – der kan være uenige i behovet for at se magtens mænd og kvinder nøje efter i sømmene. Problemet med Qvortrup er imidlertid – som hans optræden i Presselogen endnu engang var bevis på – at han tilsyneladende fuldstændig har glemt, at et landsdækkende medie som TV2 med sine public service-forpligtelser også er pinedød nødt til at kaste et kritisk lys på oppositionspartierne, og netop det element har Qvortrup i dén grad forsømt i sin tid som politisk redaktør på TV2 og TV2 News. Når man, som undertegnede, har fulgt mandens afart af politisk journalistik tæt de sidste to år, ville jeg selvsagt have været decideret rystet, hvis han havde sagt, at han så det som sin pligt at gå lige hårdt til både regeringen og oppositionen, men jeg havde måske nok forventet, at han – i det mindste i en bisætning – ville have sagt noget i stil med, at selvfølgelig vil vi også være kritiske over for oppositionen – det siger sig selv. End ikke denne – ville nogen sige – selvfølgelighed kunne Qvortrup få over sine læber.

I øvrigt giver Qvortrups logik om, at det kun er de såkaldte magthavere og dermed altså ikke oppositionen – der har noget at bevise, selv med god vilje ikke ret megen mening: Er det ikke netop Helle Thorning-Schmidt, Villy Søvndal og co., der har noget særligt at bevise, når de – ligesom det er tilfældet med de allerfleste fremtrædende Socialdemokrater og SF’ere – ikke har nogen som helst ministererfaring, endsige har deltaget i flere store forlig, end der er fingre på hånden af et gennemsnitligt offer fra Motorsavsmassakren? Har netop de to oppositionsledere med deres mageløse politiske standpunktssejlads in mente ikke en speciel forpligtelse til at bevise, at de er andet og mere end skruppelløse opportunister med tv-tække? Jeg forstår dig ganske enkelt ikke, Henrik Qvortrup.

Hvorom alting er: Må det ikke trods alt give Henrik Qvortrup – manden, der af sin egen søster for en del år siden blev betegnet som en person, der er fuldstændig ligeglad med, hvad andre mener om ham – en lille smule stof til eftertanke, når én af hans egne, dygtige analytikere og reportere, Peter Lautrup Larsen, for få dage siden på TV2 News udtalte, at Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal har gemt sig og fået lov at køre på frihjul af medierne i meget lang tid? Lautrup Larsen tilføjede, at han slet ikke kunne huske, hvornår han og hans kollegaer sidste gang havde været samlet foran Socialdemokraternes gruppeværelse for at stille kritiske spørgsmål til Helle Thorning-Schmidt. (Lyt selv ved at klikke her

Gør det slet ikke indtryk, Henrik Qvortrup, når en mand med Lautrup Larsens erfaring gør opmærksom på dette åbenlyse misforhold og – sådan opfatter jeg hans vurdering – nærmest trygler sin chef, altså dig, om at få rettet op på tingene?

Mens Qvortrups hold af politiske reportere altså er forment adgang til området omkring Socialdemokraternes gruppeværelse – kunne man ligefrem forestille sig, der eksisterer et tilhold? – står personagerne parate som glubske hunde uden for Venstres ditto – og ikke nok med det: Chefen in persona er ofte en del af holdet. Det var f.eks. tilfældet d. 10. marts, da Qvortrup syntes, det kunne være morsomt at lave et lille nyhedsindslag om, hvorvidt Søren Pind kunne blive Lars Løkkes afløser som Venstres formand efter det forventelige valgnederlag senere på året. Finansminister Claus Hjort Frederiksen svarede høfligt, at det kunne da godt være. Nu havde Qvortrup fået blod på tanden, og det lykkedes ham at få Løkke til at forholde sig til det faktum, at der i Venstres folketingsgruppe åbent blev talt om, hvem der skulle afløse ham. Til det svarede Løkke knastørt, at det jo kunne være, fordi Venstre-folkene blev spurgt, at de forholdt sig til spørgsmålet. Det ændrede dog ikke ved, at Qvortrup i et direkte interview i 22-Nyhederne konkluderede, at Under alle omstændigheder må man sige, at det forhold, at denne her diskussion føres og det forhold, at Venstre-gruppemedlemmer end ikke orker at sige, at det slet ikke er relevant, jamen det er under alle omstændigheder et svaghedstegn for statsminister Lars Løkke Rasmussen. (Hør lydklippet ved at klikke her)

Rottweileren Qvortrup var for nylig også på plads for at gå i haserne på statsministeren, da det såkaldte Vækstforum præsenterede sine anbefalinger til regeringen, og ikke overraskende endte det med et mindre skænderi om, hvorvidt en forøgelse af boligskatterne på bekostning af personskatterne var inkluderet i anbefalingerne og i øvrigt om, hvorvidt Løkke havde til hensigt at følge rådet. (Lyt selv ved at klikke her)

Episoden blev senere omtalt i Tirsdagsanalysen på TV2 News, hvor Michael Kristiansen, der siges at være en vigtig person i Løkkes netværk, bekræftede det, der i lang tid har stået tindrende klart for enhver iagttager af dansk politik: Løkke og Qvortrup er ikke de allerbedste venner. Kristiansen, der er nær ven med sidstnævnte, gav dog statsministeren skylden for optrinnet, og ligesom sin tv-partner, Peter Mogensen, lød opfordringen til Løkke: Vis dog lidt overskud, mand! (Hør selv ved at klikke her)

I det hele taget har Henrik Qvortrup – traditionen tro – skudt med spredehagl mod regeringsfløjen i de forgangne måneder. Efter en debat mellem fire borgerlige politikere for et par uger siden udtalte han således, at det eneste Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance kunne blive enige om, var, at de ikke ville have Helle Thorning-Schmidt som statsminister. Øh, nå. Har de fire ovennævnte partier (med og uden Ny- og Liberal Alliance) ikke været ved magten i 9 ½ år? Ét eller andet må de jo åbenbart alligevel have kunnet enes om, og de igangværende forhandlinger om en økonomisk genopretningsplan ser da heller ikke ud til at kuldsejle.

Men ikke nok med det: Qvortrup påtog sig også – rutinemæssigt – rollen som defensor for oppositionen: Når VKOI-partierne ikke er enige, kan de ikke samtidig kritisere oppositionen for at være splittet. Okay, jamen så er det emne uddebatteret, Qvortrup, så glemmer vi alt det med, at De Radikale hellere vil føre økonomisk politik med de borgerlige, selvom de vil have Helle Thorning-Schmidt som statsminister. Case closed.

Ved en anden lejlighed forsøgte Qvortrup at insinuere, at det kun er borgerlige politikere, der ikke vil offentliggøre, hvem de får økonomisk støtte fra. (Hør klippet ved at klikke her)

Nok med eksempler som de ovenstående. Nu er det tid til tørre tal. Henrik Qvortrup har nemlig også et lille ben som klummeskribent i gratisavisen, Metro Express. I den forbindelse fik jeg den idé, at det kunne være interessant at lave en lille optælling, der viser, hvor mange kritiske og positive klummer, han har skrevet om henholdsvis det siddende flertal, altså VKOI, og specifikt Lars Løkke Rasmussen og omvendt om oppositionspartierne og specifikt Helle Thorning-Schmidt. Resultatet taler for sig selv:

Kritiske klummer om VKOI: 23

Positive klummer om VKOI: 2 (med meget god vilje set fra Qvortrups synsvinkel)

Specifikt kritiske klummer om Lars Løkke: 11

Hverken eller: 3

 

Kritiske klummer om SSFRØ: 6

Positive klummer om SSFRØ:

Specifikt kritiske klummer om Helle Thorning-Schmidt: 1

Hverken eller: 2

 

Omhandler ikke nogen af parterne: 4

Man kan altså konstatere, at Qvortrup skriver næsten fire gange så mange kritiske klummer om regeringsfløjen som om oppositionen. Derudover har han lagt navn til 11 gange så mange kritiske artikler, der specifikt omhandlede statsministeren, som det har været tilfældet med Helle Thorning-Schmidt. Man skal selvfølgelig tage tallene med visse forbehold: Det er naturligt, at der bliver skrevet mere om regeringen end om oppositionen, ikke mindst i en tid, hvor adskillige ministre har været involveret i en lang række uheldige sager, og man kan selvfølgelig også sætte spørgsmålstegn ved, om min optælling er helt objektiv.

Ikke desto mindre er tallene – hvordan man end vender og drejer dem – entydige, og under alle omstændigheder siger Qvortrups vinklinger en hel del om, hvor han selv befinder sig i det politiske spektrum. For borgerligt sindede danskere har oppositionens mangelfulde- og – må man nøgternt konstatere – kuldsejlede økonomiske plan således i månedsvis været ét af de helt store samtaleemner, ligesom man i samme gruppering har undret sig voldsomt over, hvor fraværende oppositionen – herunder ikke mindst Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal – har været i den offentlige debat, og hvor let de er sluppet af sted med at gemme sig, men det er altså ikke – må man endnu engang konstatere – spørgsmål, der ligger Henrik Qvortrup på sinde.

I den ovenstående opgørelse har jeg benævnt én af kategorierne Specifikt kritiske klummer om Lars Løkke, men egentlig kunne jeg lige så godt have skrevet hånende, mobbende, latterliggørende e.l. klummer. Henrik Qvortrup finder nemlig tilsyneladende stor glæde ved at ironisere over landets statsminister og hans ageren i ind- og udland. Her er bare nogle få eksempler på de lidet flatterende ting, Qvortrup har skrevet om Løkke i sine klummer i Metro Express, efter sidstnævnte blev statsminister: Løkkes illusionsnummer; Lille Lars i Statsministeriet; Lille Lars fra Græsted; Løkke fra Græsted; Løkke bokser ud over sin vægtklasse; Eksklusiv ros fra én verdensmand til en anden (efter Løkkes besøg hos Barack Obama); Vikaren; Statsministeren lignede en våd hund (under klimatopmødet); En statsminister, der til daglig bærer rundt på et tvært og arrogant image.

Mens den nuværende Venstre-statsminister altså mild sagt ikke ligefrem er Qvortrups kop the, er TV2’s politiske redaktør som bekendt en stor fan af sin gamle arbejdsgiver, Anders Fogh Rasmussen, måske fordi, Fogh har en ligeså kynisk tilgang til politik og kommunikation, som han selv har. For ca. tre uger siden lavede Qvortrup i anledning af Løkkes 2 års-jubilæum som statsminister en lille sammenligning mellem de to Venstre-statsministre, og lad det være sagt med det samme: Den faldt ikke heldig ud for Løkkes vedkommende: Perfektionisten Anders Fogh er ikke nem at komme efter. Det er tydeligt for enhver, at Løkke – hans faglige indsigt ufortalt – ikke kommer i nærheden af at have Foghs taktiske og strategiske overblik. Løkkes arbejdsmetode er en helt anden end Foghs. Hvor Fogh var den strukturerede kontrol-freak, er Løkkes ledelsesstil mere blød, nogle vil sige mere svag.

Qvortrup behøver dog ikke at græde over Foghs farvel til dansk politik ret meget længere, for han har for længst fået øje på hans potentielle efterfølger: Helle Thorning-Schmidt. Ifølge Qvortrup minder hun langt mere om Fogh end Løkke gør. (Lyt selv ved at klikke her

Det er selvfølgelig – for nu at bruge ét af Qvortrups egne yndlingsudtryk – notorisk forkert, i og med, at den socialdemokratiske formand, i modsætning til Fogh, er kendt som noget af et sjuskehoved – har Qvortrup mon allerede glemt skattesagen? – men jeg lader den gode Q-Ball blive i troen og ser frem til at skrive den næste udgave af Henrik Qvortrup-watch inden alt for længe. Som man siger syd for grænsen: Bis dann.


Kommentarer

 1. Det er så sandt som det er skrevet! Jeg har også længe bidt mærke i denne såkaldte journalist Qvortrup der er helt nede på sladder niveau i sin facon, hvordan han tydeligvis foretrækker sin nye åbenbaring Thorning og intet dårligt kan få sig selv til at sige om hende. Hun og SF har ingen sammenhængende realistisk plan, men det er medierne åbenbart ligeglade med for man har for længst besluttet man vil se nye ansigter… Utroligt vi egentlig skal finde os i så elendig TV journalistik, objektiviteten og neutraliteten…hvad er det på TV2/News…? Ikke-eksisterende. Hans tåbelige kommentar om at ‘slidte regeringer efter 10 år begynder at skyde skylden på medierne’…dette er naturligvis intet andet end hans billige forsøg på at lukke ned for kritikken. Ja, Khader havde så sandelig ret i sin tid! Jeg har aldrig oplevet en politisk kommentator/redaktør tage så tydeligt parti, i dette tilfælde for en opposition der så ukritisk kan køre på frihjul med deres fugle på taget… Det gælder åbenbart kun om at lave rav i den og få ‘forandring’, koste hvad det vil. Hvordan nogen seriøs journalist kan sidde rene amatører som Sohn og Søvndals manglende evner overhørigt er utroligt, og derved afstå for information til borgerne om risikoen ved bankerot via sossernes uhæmmede spenderen. Vi skal åbenbart tilbage til en fuser for at blive klogere igen, ‘ledet’ af en frue uden tække hos folket og politisk kunnen endsige resultater at fremvise. Gud bevare Danmark. :-/

 2. Tak for din kommentar, som jeg er helt enig i. Hvor håbløst det end måtte se ud, er der imidlertid ikke andet at gøre end at fortsætte med at kritisere oppositionen og ikke mindst dens økonomiske politik, i håbet om, at flere og flere danskere efterhånden indser, hvilke konsekvenser det vil få, hvis Helle, Villy og co. kommer til magten. Qvortrup og konsorter skal selvsagt også holdes i ørerne, så de ikke skejer alt for meget ud, men indtil videre har det altså desværre ikke hjulpet ret meget.

 3. Gad vide hvordan Henrik Qvortrup vil ‘spinne’ at DRV nu ser ud til at lave forlig med VKO om 2020-planen, og dermed totalt undsiger S+SF ‘planen’ Fair Løsning, og samtidig har hængt ‘Helle & Villy’ ud som de glade amatører udi politisk strategi??? Hvis HTS bliver statsminster efter næste valg vil hun jo blive dikteret den økonomiske politk af blå blok, med mindre S+SF+EnhL får flertal alene, hvad intet tyder på. Det bliver sgu en hård nød at knække for ‘His Mistress’s Voice’!!! Men mon ikke Qvortrup vil vinkle den i retning af noget a la dette, såfremt der bliver indgået 2020-forlig mellem VKO og DRV:

  “Det er genialt set ud fra Thorning-Schmidts synsunkt. Hun ved godt det er nødvenduigt med en Efterløns-reform, men hun ville aldrig nogensinde kunne få fagbevægelsen og SF med på den ide. Derfor er det glimrende for hende, at de borgerlige nu gør ‘det beskidte arbejde’, og samtidig kan Socialdemokratiet høste alle de utilfredse stemmer hjem, specielt fra Dansk Folkeparti. Ja, faktisk har en særdeles pålidelig Christansborg-kilde tæt på den Socialdemokratiske ledelse idag fortalt mig, at det var udtryk for en særdeles velgennemtænkt strategi, at man satte de Radikale ‘stolen for døren’, og offentligt fortalte dem at de ikke kunne rykke et komma i planen ‘Fair Løsning’. Man kender det Radikale Venstre alt for godt i den Socialdemokratiske ledelse, og vidste de ikke ville finde sig i det, og i stedet ville gå sammen med de borgerlige om de upopulære men nødvendige beslutninger. Man må sige at thorning-Schmidts strategi har virket 100 procent efter hendes drejebog, og det viser med al tydelighed, at de borgerlige er oppe imod en politiker af internationalt format”

  TV2 studieværten nikker indforstået til Henrik Qvortrup, og man går videre til næste indslag om Lars Barfoed’s påståede underbetaling af en Polsk Au-pair pige.

 4. Ha, ha, glimrende analyse. Ja, du skyder nok ikke meget ved siden af.

  Jeg har lige set Henrik Qvortrup på TV2 News, hvor han skulle vurdere det forlig om forøget grænsekontrol m.m, som VKO og Per Ørum Jørgensen netop har vedtaget. Qvortrup forsøgte helt tydeligt at nedtone både aftalen i sig selv og Dansk Folkepartis sejr ved at få denne mærkesag gennemført. Jo, det var da en lille sejr, bemærkede han, men det var forventeligt, og så skulle man også lægge mærke til, at S og SF bakkede op om forslaget. Det sidste er noget, de er blevet rådet til af deres spindoktorer efter forliget er indgået, for indtil nu er det i hvert fald forbigået min opmærksomhed, at de på nogen måde skulle støtte idéen.

  Qvortrup talte også om, hvilke ulykker, der ventede DF, når og hvis Tilbagetrækningsreformen kom i hus. S og SF ville banke på løs på partiet, og dertil kom historierne om de konkrete tilfælde, hvor folk bliver ramt af bl.a. efterlønsforringelserne.

  Det er karakteristisk for Qvortrup, at han altid vælger den negative vinkel over for regeringspartierne, mens han nedtoner eller simpelthen ignorerer følgerne for oppositionen. Jeg har således slet ikke hørt ham nævne, hvad de seneste dages forløb siger om Helle Thorning-Schmidts taktiske evner e.l.

  For at vende tilbage til DF, sagde Qvortrup på et tidspunkt i går, at partiet måske var ved at få kolde fødder (hans præcise ordvalg var “second thoughts”). Hvilke holdepunkter han havde for det, står hen i det uvisse, for der er ingen – indtil videre i hvert fald..

  Jeg lagde i øvrigt mærke til, at Qvortrup ikke så specielt glad ud, og da der kommer en Megafon-måling i aften, kunne det måske tyde på, at VKOI går frem. Nej, det er bare min platte fortolkning, men det bliver under alle omstændigheder spændende at se tallene kl. 22 på TV2 (ifølge Jarl Cordua).

 5. ”S og SF er enige i mere grænsekontrol”. Vel er de da ej, de tør bare ikke sige andet. Og ham HQ, den mand er utrolig, hans initialer må stå for hovedkvarteret hos S. Og så arbejder manden endda på en TV station der udadtil kalder sig neutral og objektiv. Vorherre bevares et cirkus. Han kan spinne alt til fordel for sin darling, helt undlader han selvfølgelig at nævne flertallet af DFs vælgere faktisk ikke har noget imod ændringer/fjernelse af efterlønnen, det faktum ser alle kommentatorer bare væk fra for at fastholde billedet af landsbytosser og frafaldne sosser. Og hende Thorning, eller rettere Tornerose, skjuler sig i tavshed bag Kong Villys tykke mure hvor hun beskyttes af den røde presses små dværge. Uden sidstnævntes dækken ville alle hendes åbenlyse politiske skavanker blive blottet, og den normale fair konklusion være at hun naturligvis var uegnet og talentløs. Enhver kan da se igennem det teater der pt. foregår, hvordan hun har skruet ned for sin skringre tone og den nedladende attitude med klassisk venstreorienteret højrøstet debat facon og hovedrysten. Hun er falsk som en femøre seddel.

  • Qvortrup har dog ikke kunnet forhindre, at Henrik Dahls udtalelse om Helle Thorning-Schmidt har gået sin sejrsgang i de fleste medier. Han er ikke flink ved sin gamle medforfatter og partifælle, må man nøgternt konstatere:

   (…)”Smæk til S-formand
   Over for Information kalder han endvidere Helle Thorning-Schmidt, Socialdemokraternes formand og statsministerkandidat, for »den svageste formand, partiet nogen sinde har haft«:

   »Hun deltog i skrivegruppen omkring bogen Epostler. Og her stod det klart, at hun er, hvad jeg vil kalde en blank person. Hun kan ikke skrive eller improvisere. Hun har en meget begrænset almen viden, hun ejer ikke hverken nærvær eller nogen større visioner. Hun har muligvis, hvad man kan kalde en reproduktiv begavelse, hun kan forberede sig og lære ting udenad. Men hun kan ikke indgå i de uformelle sammenhænge med egne ræsonnementer, som er så vigtige, hvis man skal lede et lille land.«

   Har hun ikke spillet jænbyrdig op over for statsministeren i deres debatter, og håndterede hun ikke sin egen skattesag både åbent og modigt?

   »Nej, hun havde sikkert fin rådgivning om skattesagen til sidst. Og hun var god til at lære udenad og forberede sig til debatterne med Løkke. Men hun har intet format.«”

 6. Jeg har lige set Henrik Qvortrup ‘analysere’ dagens politiske aftale om mere grænsekontrol, og Thornings håndgangne mand på TV2 kunne fortælle os måbende seere, at DF ganske vist idag havde fået maksimal opmærksomhed på denne aftale, men i morgen skulle den langt større tilbagetræningsreform præsenetres, og så ville…………….jeg slukkede.

  • Det gjorde du klogt i, specielt, hvis du har en tendens til højt blodtryk. Jeg skal selv være meget påpasselig, når jeg ser TV2 News.

 7. @JanChris

  “Jeg lagde i øvrigt mærke til, at Qvortrup ikke så specielt glad ud, og da der kommer en Megafon-måling i aften, kunne det måske tyde på, at VKOI går frem. Nej, det er bare min platte fortolkning,”

  Overhovedet ikke ‘plat’. Det er en helt ‘legitim’ og velbegrundet fornemmelse.

  • Ja, helt galt på den var jeg ikke: Regeringsfløjen går 2,7% frem i forhold til den seneste måling, men er stadig et godt stykke fra at have flertal: http://kortlink.dk/92qv

   Det, der bliver rigtig spændende, er de meningsmålinger, der bliver foretaget efter Tilbagetrækningsreformen er faldet på plads. De bliver afgørende for, om Løkke udskriver valg før sommerferien.

 8. Christ, jeg har lige hørt Henrik Qvortrup på Tv2NEWS, hvor han sammen med hans Engell sad i studiet og skulle analysere den politiske situation. Engell mente det ikke var særlig godt for eventuel S+SF regering hvis dan startede med, at skulle acceptere en kraftig beskæring af Efterlønnen pårvunget af blå blok. Det var Henrik Qvortrup ikke enig i. Han mente at S+SF ‘bag lukkede døre’ sikkert ville være godt tilfredse med, at Efterlønnen var belevet beskåret, og at DRV dermed havde gjort ‘det beskidte arbejde’ med at finde den finansiering alle er enige om man skal finde.

  Må jeg ubeskedent minde om mit indlæg fra igår i denne tråd, hvor jeg for skæg prøvede at forstille mig hvordan komiske Qvortrup ville spinne et Efterlønsforlig mellem regeringen, Df og DRV:

  “Det er genialt set ud fra Thorning-Schmidts synsunkt. Hun ved godt det er nødvenduigt med en Efterløns-reform, men hun ville aldrig nogensinde kunne få fagbevægelsen og SF med på den ide. Derfor er det glimrende for hende, at de borgerlige nu gør ‘det beskidte arbejde’, og samtidig kan Socialdemokratiet høste alle de utilfredse stemmer hjem, specielt fra Dansk Folkeparti. Ja, faktisk har en særdeles pålidelig Christansborg-kilde tæt på den Socialdemokratiske ledelse idag fortalt mig, at det var udtryk for en særdeles velgennemtænkt strategi, at man satte de Radikale ‘stolen for døren’, og offentligt fortalte dem at de ikke kunne rykke et komma i planen ‘Fair Løsning’. Man kender det Radikale Venstre alt for godt i den Socialdemokratiske ledelse, og vidste de ikke ville finde sig i det, og i stedet ville gå sammen med de borgerlige om de upopulære men nødvendige beslutninger. Man må sige at thorning-Schmidts strategi har virket 100 procent efter hendes drejebog, og det viser med al tydelighed, at de borgerlige er oppe imod en politiker af internationalt format”

 9. Det var som ofte før patetisk at overvære det spin – men Engell er faktisk ikke meget bedre, han har næsten ligeså mange gange åbenlyst ‘talt rødt’. Underligt så røde nogle mænd bliver på deres gamle dage… Men faktum bliver tilbage at S kører på frihjul i pressen, der er nul spørgen ind til deres manglende milliader…

 10. @Henrik Jørgensen

  Nu skulle mit indlæg ikke forståes som et forsvar for Hans Engell. Men Engell er dog ikke så kvalmende spytslikker-agtig som komiske Qvortrup når det kommer til Helle Thorning Schmidt.

 11. Det er korrekt, helt enig.

 12. Tak for jeres kommentarer. Jeg så også Qvortrup i går, og det er som sagt påfaldende, hvordan han altid finder de positive vinkler, når han taler om Socialdemokraterne – hvilket han sjældent gør – og omvendt de meget negative, når det drejer sig om VKOI.

  M.h.t. Engell, så har han faktisk en god analyse i Ekstra Bladet i dag. Her er et uddrag, selvom man skal passe på med at lægge for lange passager ud på nettet:

  Han skriver bl.a. under overskriften “Helle hejser det hvide flag”:

  (…)”vil Thorning få meget svært ved at forklare, at hun ikke venter til efter valget med at tage stilling. Normalt vil partier slås for en sag ved at valg. Er der efter valget ikke flertal, må de forhandle. Men Helle har til dels givet op på forhånd. Det svækker hende over for Lars Løkke. Timingmæssigt er meldingen ikke i orden og slet ikke på et tidspunkt, hvor VKO er ved at indgå forlig med R. Det virker som en socialdemokratisk panikhandling, for der er jo intet nyt i situationen. Helle har i ugevis vidst, at R var klar til forlig med blå blok.”

  (…)”Og hvordan vil Lars Løkke udnytte den situation? Han må slå sig på maven af latter. Nu vil han virkelig alvorligt overveje det hurtige valg.” (…) “men giver meningsmålingerne ham medløb, tror jeg på et hurtigt valg. Det mente jeg ikke i går, men meldingerne fra S om efterlønnen forærer ham en uventet mulighed.”

  (…)”Men med meldingen fra S om efterlønnen er det blevet meget lettere for Pia Kjærsgaard. For hvem kan kritisere hende for at skære i efterlønnen, når Helle Thorning er klar til at acceptere en VKOR-aftale.”

  (…)”Det samlede billede? Dagens forløb styrker Løkke og svækker Thorning.”

 13. Jeg tror ikke umiddelbart det vil være en god ide’ med et hurtigt valg, folk har tankerne på ferie og ikke vigtig kompliceret politik, plus kort tid til at gennemhulle SSFs nye skøre påfund. Folk vil pt. mere være indstillet på at vælge ideologisk/traditionelt end egentlig rationelt og fornuftigt – for gjorde de det ville oppositionen tabe. Vi ville i en valgkamp nu blot se mere af HTSs frihjulsløb, så vent hellere til efteråret.

 14. @Henrik Jørgensen

  Jeg er enig. Og samtidig faktisk er de første ‘forårs-tegn’ i Dansk økonomi begyndt at vise sig, hvilket taler for at udskyde valget til efteråret.

 15. Jeg tror, der bliver udskrevet valg i denne uge. Det ville jeg gøre, hvis jeg var statsminister, men Lars Løkke siges jo at være temmelig ubeslutsom, så det er også meget muligt, han venter.

 16. Igen var det en noget sølle figur HQ gjorde på TV2News skærmen forleden, efter det stod fast at Løkke ikke fik flertals problemer alligevel da Ørum sprang fra forhandlingerne og Pia CM trådte til. Skuffelsen stod malet i ansigtet på ham ved denne tydelige overraskelse, eller måske han bare var var bedrøvet over den journalistiske situation omkring fætter Mads og kildesagen i Information.

 17. Ja, Henrik Qvortrup er klart mest entusiastisk, når det går dårligt for Løkke og regeringen, men han trøster sig nok med, at vælgerne stadig ikke har opdaget, at VKO klarer sig rigtig godt og oppositionen tilsvarende dårligt.

  M.h.t. Mads Qvortrup, så kan jeg faktisk godt lide ham, og jeg har lige læst en bog, han har skrevet om en række danske statsministre, men der er ingen undskyldning for det, han har gjort.

 18. Ja, een ting er en stemningspræget ‘momentaufnahme’ som man siger på tysk, noget andet er når det hele skal opvejes til valget. Så jeg er optimistisk hvad angår folks endelige beslutning, nu de kender VKOs løsning med alt betalt og pengene sikret, overfor oppositionens fantasifulde flyvske håb. Utroværdigheden bliver atter venstrefløjens akilleshæl og fald fra tinderne, findes der f.eks. en mere useriøs politiker end Sass L? I guder en (u)mulig fremtid vi der evt. kunne gå imøde, synes ærlig talt landet har fortjent bedre end den flok. Meget enig ang. MQ iøvrigt, så afgjort den mest sympatiske i den journalistfamilie.

 19. Jeg ved ikke rigtigt… Jeg tiltror så absolut danskerne, at de peger på Villy, Helle og co. Det kan jeg simpelthen ikke få ind i mit hoved, når man tager i betragtning, hvor inkompetente og magtsyge de fremtræder, men sådan er det. Som jeg også skrev et andet sted her på bloggen, skal man absolut ikke overvurdere danskernes forståelse for politik eller samfundets indretning i det hele taget. Mange vælgere – iblandt dem en del mere eller mindre højtuddannede personer – er på visse punkter, om ikke demokratiske analfabeter, så i hvert fald noget, der ligner.

 20. Helt enig med JanChris. Jeg tror de afgørende ‘sving-vælgere’ har ‘checket ud’ mht. VKO, og besluttet sig for at stemme rødt. Disse vælgere er for en stor dels vedkommende kendetegnet ved, at de ikke følger specielt med i politik, og ikke interesserer sig synderligt for den politiske substans, men stemmer efter hvem der giver dem ‘en god mavefornemmelse’. Og det gør pt. ‘Helle & Villy’, og derfor kan VKO i disse dage vinde den ene politisk sejr efter den anden, uden det har nogen indflydelse på Rød Bloks føring i meningsmålingerne.

 21. Har I allerede givet op? 😉 Jeg mener Cordua & co. er alt for pessimistiske hvad dette valg angår og ved også man ikke får meget hjælp fra pressen, de har valgt side og lagt oppositions kritikken skammeligt på hylden, men det er mere udtryk for deres ønsketænkning end noget andet. Der er tillige en stor gruppe tvivlere man udover ‘de aktive øjebliks tilkendegivere’ kan sætte sin lid til, dem der tvivler på om HTS er svaret – some jeg ser det var de næppe tvivlere hvis de allerede vidste hun var den rette. Og som historien viser, ved tætte valg (bliver dette også, ellers førte de endnu mere) da plejer den sidende regering at trække det længste strå. ‘Plejer’ skal selvfølgelig ses med forbehold, men lad os da bare sammen med medierne udråbe Gucci til vinder og efterfølgende nyde sejrens fornuftige sødme endnu mere.

 22. @Henrik Jørgensen

  “Har I allerede givet op”

  Både og. Selvfølgelig går jeg da inderst inde og håber på, at når nu vælgerne hen over sommeren og det tidlige efterår har haft lidt tid til at ‘sluge’ VK-regeringens reformer, så vil et flertal trods kunne indse, at dette trods alt er bedre end alternativet, hvor de reelt ikke aner hvor der økonomisk skal ‘strammes op’, (S+SF anerkender jo regeringens præmis om at det skal der). Jeg håber da også, at i en valgkamp, hvor mange ellers uinteresserede vælgere for alvor ‘tuner ind’ på politik, vil afsløre at S+SF reelt ikke har en økonomisk politik der kan klare de udfordringer vi står overfor. Men jeg tvivler bare alvorligt på at disse ting vil indfinde sig. Jeg tror vitterligt, at et flertal af vælgerne er trætte af VKO, og’bare vil have nogle nye ansigter.

 23. Det med ‘de nye ansigter’ er selvfølgelig et reelt ønske nogen kan have, selv synes vi alle her nok vi allerede har set længe nok på dem fra alternativet… Så ja, det er stadig en mulighed at mange ser sådan på det, og vi kan kun håbe på de fleste alligevel ser hvem der virker mest troværdige med styr på tingene. Jeg tror en ikke uvæsenlig overvejelse mange vil gøre sig, er at netop økonomien (specielt i dsse tider) er for vigtig til underlige nye eksperimenter med en oppostion der har ‘en anden plan’ bare fordi de jo skal have et alternativ – men megen tung vægt tror jeg ikke der er af tiltro når det kommer til stykket, blandt boligejere, osv. Forhåbenlig sker det sædvanlige jeg faktisk ser som mest sansynligt trods billedet pt; rød nedtur.


Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Kategorier

%d bloggers like this: