Posted by: JanChris | 15/11/2009

Det mener Lars Løkke om udlændinge- og værdipolitik

Det er nu lykkedes mig at lokalisere min bog om Lars Løkke, så her kommer som lovet nogle af statsministerens tanker om udlændinge- og værdipolitik. Jeg kan ikke gengive hele sider fra bogen – i så fald kommer min gode ven, Niels Krause-Kjær, efter mig, men de følgende citater vil under alle omstændigheder bidrage til at løfte lidt af sløret for, hvad Løkke har af synspunkter på dette så altafgørende område:

(…) På flygtninge- og udlændingepolitikken repræsenterer jeg ikke noget nybrud i forhold til min forgænger. Der kan ikke sættes et papir imellem Foghs og min holdning på det område. Jeg ønsker at værne om det her samfund og er optaget af, at vi skal differentiere mellem det verdslige og det religiøse. Men det danske samfund er bygget op omkring kristne værdier. Hvis man skal sætte mere jævne danske ord på, handler det om den danske samtale. Det handler om at bygge bro.

(…) Det danske samfund har altid været et åbent samfund. Hvis man studerer vores historie, har vi masser af internationale fodaftryk, som har været med til at formgive vores samfund. Jeg oplever ikke danskerne som racistiske eller angste. Det gør jeg ikke. Jeg har selv en tyrkisk nabo, som er første generation af de tyrkere, der kom til Danmark, da jeg selv lige var startet i folkeskolen, og som nu har børn og børnebørn i vores nærmiljø. Det er absolut ikke noget problem. Det er en berigelse.

(…) Hvis man ser andelen af unge med anden etnisk baggrund, som tager en uddannelse, så bevæger det sig den rigtige vej. Samtidig har vi så lommer af ekstremisme og parallelsamfund, og det skal man slå ned på. Kunsten er at gøre det i en form, hvor man ikke skaber negativt medløb.

(…) Altså jeg vil jo gerne have de der piger til at tage tørklædet af. Men jeg vil gerne have dem til at gøre det selv. For hvis jeg gør det, vil der dagen efter være to mere, som tager tørklæder på i protest. Det er min indfaldsvinkel. Og det er ikke, fordi jeg ikke kan se udfordringen, at jeg ikke vil tvinge dem. Jeg bilder mig ind, at det rent faktisk er fordi, jeg kan se udfordringen.

(…) Man skal være blind for ikke at kunne se, at vi er udfordret af etnisk forankrede ghettomiljøer, bandemiljøer og kriminalitet. Det skal vi have øje for, og det skal vi slå hårdt ned på. Men hvis man snakker bredere om det, så er jeg opmuntret over at kunne se, at stadig flere unge med anden etnisk baggrund faktisk engagerer sig i det her samfund. At blandt andet 24-års-reglen har betydet, at vi ser giftemønstre udvikle sig i den rigtige retning. Det vigtige er, at vi formår at blive stående på to ben, så vi slår hårdt ned på ekstremismen, uden at vi af vanvare ved vores retorik besværliggør alt det, der går godt.

Men der er virkeligheden i medierne. Og så er der en befolkningsvirkelighed. Og jeg må bare sige, at de fleste danskere, jeg støder på hen over hækken og ved købmandsdisken ikke er båret af en hadsk attitude i forhold til folk med en anden etnisk baggrund.

Det første, der slår én, når man læser de ovenstående udtalelser er, at Løkke lægger stor vægt på, at han vil videreføre Foghs linje. Han tror åbenbart, at den udmelding vil glæde og berolige de borgerlige vælgere, men den opfattelse er helt forkert. Tværtimod vil mange vælgere være skræmte ved udsigten til en fortsættelse af Foghs kurs, der til tider – ikke mindst under hensyntagen til personlige, karrieremæssige ambitioner – mindede om samarbejdspolitik over for rabiate muslimske kræfter.

Lars Løkke er også meget optaget af igen og igen at understrege, at danskerne ikke er racistiske, men den diskussion er jo allerede meget gammel og bliver i dag kun ført på den yderste venstrefløj og i politisk korrekte kredse i udlandet. Her i landet er man – hele vejen fra SF (i hvert fald størstedelen af partiet) og over til Dansk Folkeparti – enig om, at det ikke har noget med racisme at gøre at beskæftige sig med konsekvenserne af indvandringen og mødet med en ny- og anderledes kultur. Følger du ikke med, Lars Løkke, eller omgås du mest personer, der holdningsmæssigt befinder sig i periferien af Det Radikale Venstre?

Hvorom alting er, har Løkke desværre ret, når han siger, hans holdninger stemmer fuldstændig overens med sin forgængers, altså post-Muhammedkrise-udgaven af Anders Fogh. Akkurat ligesom den nuværende Nato-generalsekretær forfægter Løkke da også det synspunkt, at unge muslimske piger i trods vil iføre sig tørklæder, hvis man vedtager et forbud mod religiøse beklædningsgenstande i det offentlige rum. Igen er det en argumentation, man ofte hører på den værdipolitiske venstrefløj.

Løkke advarer imod, at vi af vanvare ved vores retorik besværliggør alt det, der går godt. Endnu engang afslører han sig selv og sin værdipolitiske tilgang ved at fremstille det som om, det er den måde, nogle danskere taler om udlændinge på, der er problemet. Jeg har i en nylig tv-debat hørt ham sige, at han heller ikke brød sig om den tone, nogle danskere brugte over for udlændinge før 2001. Kære Lars Løkke: Det er forsvindende få danskere, der bare er i nærheden af at ytre sig racistisk, og den hadske tone før 2001 udgik ikke fra- men rettede sig tværtom imod indvandrings- og islamkritikere.

Sammenfattende må jeg desværre konkludere, at vi har fået en statsminister, der ikke har forståelse for den situation, Danmark og den vestlige verden befinder sig i, i kølvandet på de sidste årtiers masseindvandring fra muslimske lande. Løkke er helt åbenlyst ikke klar over tingenes sande tilstand, og hans syn på et eventuelt tørklædeforbud illustrerer med al (u)-ønskelig tydelighed, at han ikke forstår, at særlige situationer kræver særlige foranstaltninger. Man kan ikke være tolerant over for det intolerante, Lars Løkke.

P.S: I bogen kan man også læse, at Lars Løkke i 1998 udtalte sig positivt om et fremtidigt regerings-samarbejde med De Radikale…


Responses

  1. Løkke vil gerne have pigerne til at tage tørklædet af selv. Men det vil ikke ske ret tit, for det er jo udtryk for den religion, kvinderne selv bekender sig til, og den deraffølgende kultur. Det er helt misforstået, hvis man tror, at muslimske kvinder som helhed klæder sig som muslimer, fordi de er tvunget til det. Det er der nogle, måske især yngre muslimske kvinder, der giver udtryk for, men det gælder langt fra alle.


Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Kategorier

%d bloggers like this: