Posted by: JanChris | 13/08/2009

Islamkritikerne skal finde løsninger, ikke blot beskrive virkeligheden

Jeg har uendelig megen respekt for blogs som Uriasposten, Snaphanen, Hodja og mange, mange andre, der bruger ufattelig megen tid og kræfter på at beskrive og dokumentere følgevirkningerne af den muslimske indvandring til Danmark, Sverige og resten af den vestlige verden. Min agtelse gælder også politiske kommentatorer som bl.a. Ralf Pittelkow, Katrine Winkel Holm og Mikael Jalving.

Ikke desto mindre er det på høje tid, indvandrings- og islamkritikerne ændrer spor. De har nu, som nævnt, i mindst 10 år – nogle længere end andre – beskrevet, hvordan den muslimske indvandring har påvirket Danmark og andre vestlige lande i en, langtovervejende, negativ retning. Vi kender alle historierne om muslimske mænds enorme overvægt i volds- og voldtægts-statistikkerne, muslimers særlig følsomme forhold til ytringsfriheden, deres syn på ligestilling, udprægede hang til socialt bedrageri etc. Vi kender det alt sammen, og for nu at være helt ærlig er jeg ved at være godt træt af at læse mere dokumentation for problemerne. Hvis man ikke allerede har fattet, hvor galt det står til, er chancerne for, at man nogensinde vil indse det, i sandhed ikke særlig store. Som tidligere nævnt på Omnial er jeg faktisk også overbevist om, at stort set alle danskere er sig fuldt bevidste om de problemer, den mellemøstlige og afrikanske indvandring har bragt med sig. At de så endnu ikke vil erkende det over for omverdenen og drage de nødvendige konsekvenser deraf er en anden sag.

Med dette in mente, er det mit håb, at de ovenstående debattører fremover vil bruge flere ressourcer på at finde løsninger på problemerne fremfor blot – som hidtil – at beskrive virkeligheden. Det er for sølle, at eksempelvis en Mikael Jalving for et par år siden (jeg kan desværre ikke finde et link) blot affejede et spørgsmål om, hvilke løsningsmodeller, han ville pege på, med en bemærkning om, at han ikke er politiker.

Faktum er, at det ikke er nok blot at stemme på Dansk Folkeparti, hver gang der er valg. Selvom DF og regeringen ikke bærer hovedansvaret for de problemer, Danmark befinder sig i i dag, er det ikke helt forkert, når man fra venstrefløjen påstår, at tilstandene er blevet værre under det nuværende flertal. Situationen ville selvfølgelig have været langt, langt mere kritisk med en regering bestående af Socialdemokraterne, SF og De Radikale ved magten, men det ændrer ikke ved, at VKO ikke har gjort nok. Indvandringen er aldrig blevet stoppet, men tværtimod på sit højeste niveau nogensinde, og som sidste sommers polemik om Metock-sagen viste med al uønskelig tydelighed, kan enhver ikke-vestlig udlænding med fast ophold i Danmark, der er i besiddelse af blot en lille smule kløgt, sagtens hente sin ægtefælle til Danmark.

Realiteten er, at hvis der ikke bliver gjort noget drastisk nu, vil Danmark i løbet af ganske få år komme til at ligne multikulturelle skrækeksempler som Sverige, Frankrig, England og Holland. At undgå sådanne rædsels-scenarier er i sandhed værd at kæmpe for. Derfor lyder opfordringen fra Omnial: Kom nu med realistiske og seriøse løsningsforslag på jeres blogge og i jeres klummer og sørg for også at formidle jeres tanker til politikerne i Venstre, De Konservative og ikke mindst Dansk Folkeparti. I er nødt til det – for jeres egen og jeres børns skyld.

Omnials bud på en løsning kan læses her.

Reklamer

Responses

 1. Ganske enig. Dokumentation er godt, men der er ikke længere nogen undskyldning for ikke at finde de grove prioriteringer frem.

 2. Hvad med at starte oprydningen med at smide alle politikere fra de gamle partier ud på røv og albuer.
  De har skabt hele det cirkus, der plager os i dag.

  falkeøje

 3. “når man fra venstrefløjen påstår, at tilstandene er blevet værre under det nuværende flertal”

  Hvilket kunne have noget at gøre med den demografiske udvikling. Der bliver ganske enkelt flere og flere mulsimske unge mænd i lømmelalderen. Og ifølge Venstremanden Eyvind Vesselboe vil denne gruppe af ‘ikke-vestlige’ unge om 5-10 år være udvidet med op mod 40.000 flere unge.

  Du snakker om ‘løsninger’. Hvad nu hvis der ikke findes nogle ‘løsninger’, men at vi derimod sikkert styrer mod Svenske eller Hollandkse tilstande?? I vest-Europa har man brugt ufatteligt mange millioner på ‘integration’, og alligevel har alle lande kun oplevet stigende problemer med de muslimske indvandrere.

 4. Den demografiske udvikling spiller en stor rolle. Selv, hvis al muslimsk indvandring til Danmark stoppede med øjeblikkelig virkning, ville andelen af muslimer her i landet alligevel stige voldsomt.
  M.h.t. løsninger, er der kun én: repatrieringer. Alt andet vil være lappeløsninger, der ikke vil føre til noget, men når ikke engang DF tænker i de baner, er der i realiteten ikke noget håb, for nu at sige tingene, som de er.

 5. Vi skal ud i en borgerkrig.
  Glem alt om repatriering.
  Vi kommer til at genopleve tiden under krigen med medstandsarbejde, likvideringer, clearingmord osv.
  Alt sammen politikerskabt.

  falkeøje

 6. Desværre er jeg enig med Falkeøje her, der bliver ikke tale om at nogen af de politikere vi har vil tage de beslutninger der er nødvendige, og jo længere tid der går jo mere besværligt bliver det at tage dem… Derfor er vi i en situation som i en trykkoger med en for lille ventil (de små tiltag der trods alt bliver lavet) hvor situationen udvikler sig i en retning — Civilsamfundets opløsning og borgerkrig…

 7. “M.h.t. løsninger, er der kun én: repatrieringer”

  Det er også den eneste jeg kan se, og det nytter ikke noget med de frivillige ‘ordninger’ man har nu, hvor indvandrere kan få et beløb at starte på i hjemlandet. Det skal være et langt mere omfattende repatrierings-program, hvor der også er elemnter af ‘tvang’ i, forstået således, at enten integrerer de sig i det Danske samfund eller også bliver kassen smækket i. De har dog så også den mulighed at tage imod et beløb for at rejse til hjemlandet.

  Men et sådant program som jeg forestiller mig vil sandsynligvis kræve et opgør med konventionerne, ogdet er der ingen partier der pr. er indstillet på.

 8. @JensH, tvungen repatriering er ganske rigtigt en teoretisk løsning, men kan du se en mulighed for at den kan bringes væk fra det teorestiske plan og over i en praktisk udmøntning? Nej vel???

 9. “men kan du se en mulighed for at den kan bringes væk fra det teorestiske plan og over i en praktisk udmøntning? Nej vel???”

  Ikek så længe de Europæiske politiske eliter er så konventions-fundamentalistiske som de er nu. Men eliter kan trods alt presses af folkestemning eller direkte stemt ud til fordel for nogle der vil tage de etniske Euroæperes bekymringer over massindvandringen og den stigende islamisering af vores samfund alvorligt.

  Og jeg kan fornemme der er ved at komme et ryk hos såkaldt ‘almindelige’ borgere i Europa. ‘The chattering classes’ pludrer ganske vist videre om det skønne ved “multiklultur og mangfoldighed”, men Euroæperne der dagligt må se deres livskvalitet smadret af disse tilvandrede jihadister, køber vist ikke længere dette nonsens. Ved flere Europæiske valg inden for de seneste 3-4 år har vi set, at de indvandringskritiske partier er gået frem. Senest så vi det ved EP-valget, og ved det kommende Norske valg står Fremskridtspartiet til en stor-sejr.

  Derfor gælder det i denne fase for os i blogsfæren, at blive ved og ved med at oplyse om ‘bagsiden’ af elitens multikulti-projekt. Vi har et publikum for vores ‘sag’, da det vi skriver mere ligner almindelige menneskers hverdag end den virkelighed MSM beskriver, (og ind imellem er det lykkedes at trænge igennem til MSM med oplysninger). I’vrigt, jeg kan ikke rigtigt se hvad vi ellers kan stille op for nærværende??

 10. Si vis pacem, para bellum (Hvis du vil have fred, så bered dig på krig)

  Det er nok det bedste at gøre for nærværende, håbe på det bedste, men være forberedt på det værste. Jeg kan kun håbe at du har ret, og indtil for nyligt troede jeg også på at det kunne lykkedes, men desværre har jeg mere eller mindre tabt troen, da jeg mere og mere ser hvor mange chancer der bliver forspildt eller slet og ret overses, hvor meget man fodrer krokodillen for at blive spist sidst etc.

  Hvad vi oplever i Vesten er en systembrist, systemet fungerer ikke længere og de progressive (røde, kulturradikale, eliten, etc) fungerer aktivt som systemnedbrydere og indvandringen er deres brækjern. For at redde situationen skal der en radikal ændring af systemet. En radikal ændring af systemet kommer ikke gennem systemet, der skal en eksistentiel krise til, for at finde tilbage til det der virker og skille sig af med det der ikke virker… Men mest af alt at stille skarpt på hvad der virkeligt betyder noget, hvad det er vi vil med vores liv og hvem vi er, og hvad vi kan. Sådant klarsyn kommer desværre kun i dybe kriser, hvorfor vi nok desværre må ud i en sådan eksistentiel krise før vi finder tilbage til hvem vi egentlig er…

  Lidt ligesom i tiden før WWII i England, man ville til det sidste undgå en krig og først da det var fuldstændigt umuligt måtte man bide i tæppet og enten kæmpe imod eller overgive sig. Men indtil da var f.eks. Churchill anset som en krigsmager og opvigler og det var Chamberlain man lagde sin lid til, indtil det var åbenbart for alle at han var naiv og Churchill havde realiteterne på sin side…

 11. STOP invandringen af muslimer… alle andre verdensdele kan sende flygtninge af helvede til.. bare ikke fra islamiske lande… de er de eneste indvandre som IKKE kan/vil integreres pga hvad deres koran siger om omgåelse af kristne og jøder og andre ikke muslimer.

  halvdelen af de unge´mennersker i voldsmose er pensionister? men som bekendt er arabere ikke de mest arbejdsivrige elementer.

  resten må vi få integreret med almindelig socialogo og lidt kristendom og viden om hvad der har gjort vores land til et socialt næstekærligt og humanitært land.

  Al

 12. Jeg er en smule mere optimistisk end jeg har været længe. Det er jo rigtigt at det efterhånden er et flertal af europærene som har fået nok af multikulturalismens velsignelser. Selv enkelte regeringer, og her tænker jeg på det italienske. Den må vi sætte vores lid til. De gør det som mange andre, inderst inde, selv ønsker; sætter Italien før de forældede konventioner. Den slags har det heldigvis med at smitte.

 13. Ja, nogle lande har set lyset, men mange, mange andre, bl.a. Norge og Sverige, har ikke, og selv, hvis de havde, var det ikke nok. De er stadig nødt til at repatriere, og det er ingen af dem parate/ i stand til.

 14. “bl.a. Norge og Sverige, har ikke”

  Arh, jeg læste for nylig på DR teskt TV, at Svenskerne lægger an til at hjemsende i titusindvis af Irakiske flygtninge/asylansøgere. De Svenske elite pludrer satdig løs om multikultur og islam som ‘fredens religion’, og de Svenske medier går helt amok over at det Danske politi ryddede Brorson Kirken for 19 Irkaiske flygtninge.

  Men med det typiske Svenske hykleri for øje, så kan de sagtens finde på at sige en ting, og så i praksis gøre noget helt andet. Under den kolde krig stemte Sverige i FN for alle disse øst-Europæiske parade-forslag om ‘fred og nedrustning’, (d.v.s. ensidig vestlig nedrustning), mens landet og dets forsvar forberedte sig på at kæmpe sammen med NATO.

  Man i forbød i Sverige også krigslegetøj, samtidig med man havde en stor våbeneksport, og der stort set ‘optrådte’ Svenske våben i stort alle de krige der blev udkæmpet i den 3. verden under den kolde krig.

  Man ved aldrig rigtig hvor man har Sverige, og deres medier er noget nær det mest system-tro man har unden for Nord-Korea, så de synger altid med ‘på den falske melodi’.

 15. Det er meget interessant det, du skriver. Alene af økonomiske årsager er Sverige da også nødt til at sætte proppen i meget snart, men det ændrer ikke ved, at landet er ét af de tilfælde, hvor udviklingen er så langt fremme, at man allerede må tale om “point of no return.”

 16. @JanChris

  Jeg er helt enig. Hvis ikke Sverige får iværksat et omfattende Repatrierings-program, så har de nået ‘the point of no return’. Det er også derfor jeg tror på DR Tekst-TV’s historie om, at Sverige forbereder at sende i titusindvis af Irakere tilbage til hjemlandet. Ifølge DR var den Svenske regering allerede igang med at chartere fly udelukkende til det formål, og det lød som om der var lagt op til noget der ligner en ‘luftbro’.

  Som sagt tror jeg på DR i dette tilfælde, og det skyldes at det kunne ligne den Svenske poliske elite, at genneføre et sådant stunt. Når man kender lidt til det hykleri og den oppotunisme der i nyere historie har kendetegnet denne elite, så er det højst sandsynligt faktisk. Men jeg tror ikke der kommer nogen speciel stor debat om det. Man vil ikke opleve ‘Danske tilstande’ i den Svenske debat, og den Svenske elite vil aldrig nogensinde indrømme, at denne ekstremt lempelige udlændingepolitik var en fejl. Du kommer ikke til at opleve nogt a la det vi så sidste uge, hvor Helle Thorning-Schmidt erklærede, at ‘slingrekursen fra 1990’erne’ ikke ville blive gentaget. Dermed indrømmede hun jo, at det var en fejlslagen politk man førte dengang. Det får du ikke en Svensk politiker til at indrømme på samme måde.

  Men det skal jo blive interessant at følge, om DR Tekst-TV har fået rapporteret historien korrekt. Jeg tror på den ihvertfald.

 17. Jeg deler din analyse af svensk politik, men det bliver alligevel spændende at følge Riksdagsvalget næste år. Vil det endnu engang lykkes at kvæle udlændingedebatten, eller kommer Sverigedemokraterne ind i parlamentet med brask og bram?

 18. Den seneste maningsmåling giver SverigesDemokraterne 4,2 procent af stemmerne, og dermed kommer de ikke bare ind i Riksdagen, men bliver faktisk tungen på vægtskålen, da ingen af de to blokke har flertal.

  Men, men, men…Jeg så Statsminister Reinfeldt på Svensk mporgen-TV, og han udelukkede at han ville regere på SD’s mandater. Han ville hellere gøre noget ved de problemer, som nogle Svenskere (til hans forbavelse!!) følte indvandringen havde skabt.

 19. @JanChris:

  Jeg fandt følgende ovre på Snaphanen:

  “På kort tid har Sverige sendt ca. 4.000 irakiske asylansøgere retur, og yderligere 8.000 skal snart af sted. Den svenske migrationsminister kalder det en succes, mens kritikerne mener, man går for hårdt til værks.”

  http://snaphanen.dk/2009/08/24/galleriejer-jeg-troede-vi-var-kommet-videre/

  Desværre virker Snaphanens link til artiklen ikke.

 20. Det var en interessant oplysning om Reinfeldt, men jo desværre ikke overraskende. Alle svenske politikere – undtaget Sverige-Demokraterna – er dybt prægede af den politiske korrekthed, der er ved at køre landet i sænk i enhver henseende.
  M.h.t. hjemsendelserne er det selvfølgelig bemærkelsesværdigt, men for mig at se, er Sverige stadig “a lost cause”.


Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

Kategorier

%d bloggers like this: