Posted by: JanChris | 05/06/2009

E-mail til “Presselogen” på TV2 News om brugen af ordet “højreekstremistisk”

Nedenfor følger en e-mail, jeg netop har sendt til redaktionen på programmet Presselogen på TV2 News. Jeg må indrømme, jeg ikke ligefrem holder vejret, mens jeg i åndeløs spænding venter på et svar, men man ved jo aldrig…

Hej

Nu er Presselogen jo et program, hvor medierepræsentanter bl.a. har mulighed for at bekende deres synder. I den forbindelse kunne jeg godt tænke mig at høre, om man fra TV2’s side kan stå fuldt og helt inde for at have betegnet både den hollandske politiker, Geert Wilders, og hans parti, PVV, som højreekstremistiske, henholdsvis omkring midnat natten til fredag på TV2 News (personificeret ved studievært Janni Pedersen) og på jeres hjemmeside.

Højreekstremistisk betyder som bekendt nazistisk, og det må man jo sige er noget af en etikette at sætte på en politiker og et parti, der – så vidt jeg ved – udelukkende fungerer inden for demokratiets rammer. Betragter TV2 alle islam-kritiske partier som nazistiske? Er Dansk Folkeparti nazistisk, og hvordan kan det egentlig være, at de antidemokratiske grupperinger på venstrefløjen i Danmark, der bl.a. har smadret Hyskenstræde og forårsaget voldsomme uroligheder i forbindelse med lukningen af Ungdomshuset, konsekvent omtales som autonome eller aktivister på TV2? Ville venstre-ekstremister ikke være den rette betegnelse, eller har man fra TV2’s side en strategi om at bruge eufemismer, når man taler om venstrefløjen, og omvendt dysfemismer, når det drejer sig om personer, partier og grupperinger på højrefløjen?

 Med venlig hilsen

 Jan Christensen, Aalborg. 

Læs også artiklen om samme emne på Uriasposten og gå ikke glip af Berlingske Tidendes betegnelse for Wilders og hans parti (højreradikale).

Hvad kalder man for øvrigt dem, der stemmer på nazister? Er de selv nazister? I så fald er, i skrivende stund, 17% af den hollandske befolkning at betegne som sådan. Så mange har nemlig stemt på Geert Wilders’ parti, PVV, ved Europaparlamentsvalget i går.

Reklamer

Responses

 1. PVV har som programpunkt under “Platform” på: http://en.wikipedia.org/wiki/Party_for_Freedom

  nævnt, at partiet går ind for ophævelse af minimumsløn, og det er af nogle betragtet som et politisk punkt som andre, nogle vil måske betegne det som højreekstremistisk, jeg synes arbejdsmarkedets parter kan ordne den slags, omend jeg privat hvis jeg har få penge gerne vil have ting meget billigt, og hvis jeg har mange penge gerne vil betale en rigemelig løn hvis jeg skulle have et job udført.
  Partiet er måske et fattigt parti?

  Under alle omstændigheder synes det mærkeligt hvis det er med den baggrund benævnelsen “højreekstremistisk” bruges.
  Eller det kan være nogle helt andre problematikker, jeg ikke har set der får TV2 til at bruge betegnelsen “højreekstremistiske”.

  • Hej Presselogen.
   Jeg vil foreslå, i tager fat i en debat der handler om vores sundhedsvæsen og økonomien. Jeg har arbejdet i snart 30 år – med sygemeldte borgere, raske borgere der vil undgå at miste deres erhvervsevne. Derigennem har jeg private arbejdende klienter, der på den ærligste måde, fortæller mig hvad der foregår i samfundet. Når jeg lægger disse informationer sammen- ser jeg et billedet af, vi producerer medicin, som er det vi skal leve at i Danmark. Jeg ser hvordan borgere kan fratages deres ydelser, hvis de nægter, at tage medicin. Jeg har sygemeldte klienter der fortæller, de skal aflevere urin prøver, for at bevise de har spist medicinen og ikke kun købt den! Jeg har bedt om svar fra flere ministeriet, men bliver sendt videre til andre ministerier, når jeg spørger om, hvordan staten har råd til at opretholde en antagelse fra 1600 tallet om krop op psyke kan adskilles? 80%af sygdomme er i dag psykofysisk og skal jo løses som sådanne. Jeg er udannet afspændingspædagog og pd-psyk. Når jeg spørger om hvorfor man uddanner psykomotoriske terapeuter tidl afspændingspædagoger, som har forstand på krop/ psyke sammenhængen og ikke ønsker os som en del af løsningen på stress – svarer
   Syndhedsministeriet – en sygeplejerske – at jeg skal spørge i uddannelses ministeriet….
   Jeg vil herunder vise jer- at man med en lille indsats – kan når overraskende store resultater. Jeg sender jer hermed udkastet til en artikel:

   Et udviklingsprojekt i en daginstitution.

   Det gælder om at have et godt helbred, en god fysik og et mentalt overskud, både for at kunne bevare sit levebrød, men også for at kunne udføre sit arbejde tilfredsstillende. Og det gælder om at kunne være der for sine kolleger, det pædagogiske fag er at sammenligne med en holdsport – det er meget vanskeligt at opnå resultater med et halvt hold.
   I forbindelse med en trivselsundersøgelse i Glostrup Kommune valgte Medudvalget i daginstitutionen Hvissingegården at sætte fokus på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og sammenhængen mellem kroppen og sjælen. Baggrunden for denne beslutning var, at mange af medarbejderne klagede over smerter i typisk skuldre og ryg og havde en del sygedage med disse smerter. Dette til trods for at vi i mange år har arbejdet med at forbedre det fysiske arbejdsmiljø gennem en hensigtsmæssig indretning, gode arbejdsredskaber og en pædagogik, der lægger vægt på at gøre børnene selvhjulpne, og i øvrigt har et godt psykisk arbejdsmiljø.
   Mål
   Målet med projektet er at kortlægge årsagerne til de fysiske og psykiske gener, men især hvordan vi kan modvirke og forebygge dem. Og ikke mindst hvordan den enkelte medarbejder kan motiveres til at tage ansvar for eget helbred. Metoden er at undersøge arbejdsmiljøet og den enkelte medarbejders måde at løse arbejdsopgaverne på, efterfulgt af et oplæg på et personalemøde samt forslag til indarbejdelse af nye arbejdsrutiner hos hver enkelt medarbejder. Til dette arbejde ansatte vi konsulent i arbejdsevne Helle Rossum.
   Interviews og spørgeskema
   Helle talte med hver enkelt medarbejder og tog billeder, som viste eventuelle skævheder i kroppen. Interviewene blev fulgt op af spørgeskemaer, hvor medarbejderen skulle indtegne smertefulde steder på kroppen samt beskrive dem med et metafor.
   Denne kortlægning af medarbejdernes fysiske og psykiske tilstand viste en overvægt af smerter i nakke, skuldre og ryg samt i tommelfingerleddet (pincetgrebet). Energiniveauet svingede hen over dagen, flere påpegede at batteriet var fladt, når arbejdsdagen sluttede, sådan at fritiden måtte bruges til at lade op.
   Oplæg på personalemøde
   Vi havde en spændende aften, hvor vi lærte om, hvordan kroppen fungerer, hvilke følger stress har for arbejdsevnen, og hvordan vi kan passe på os selv og ændre dårlige vaner.
   Billedsprog er en velegnet til at få kontakt til sin krop og sjæl. Kroppen er mekanisk, det er chaufføren, der styrer og bestemmer, hvornår hun kører ind til siden. Man skal køre bil efter omstændighederne, og hjertet er det første organ, der indstiller sig efter ændrede omstændigheder, så det er en god ide at mærke efter pulsen. En god vejrtrækning er afgørende for, hvordan kroppen har det, så det er også vigtig at have fokus på den. De røde lamper skal respekteres, nogle er mere livsvigtige end andre, men hvis vi taper dem til eller skruer pærerne ud, ender det med en udbrændt motor!
   Citat: ”Så længe jeg holder mig i gang har jeg energi. Når jeg sætter mig falder jeg sammen”
   Energiniveauet er vigtigt for arbejdsevnen. Hvis niveauet er lavt er vi mere følsomme over for sanseindtryk og har sværere ved at håndtere vores arbejdsopgaver hensigtsmæssigt. Et godt spørgsmål at stille sig selv: Hvordan får jeg energien til at være den bedste udgave af mig selv?
   Helle foreslog, at vi hver især skulle have en vedligeholdelsesplan med fokus på, hvad der tager og giver energi. Brug målepinde som træthed, gear/hastighed, smerter/ømhed/spænding. Ligeledes foreslog Helle, at vi alle fik en opmærksomhedsven, så vi på den måde kan hjælpe hinanden med afvikling af dårlige vaner. Den enkelte definerer selv, hvad hun har brug for hjælp til.
   Resultater
   Kombinationen af samtaler med de enkelte medarbejdere og et fælles oplæg på et efterfølgende personalemøde viste sig at være meget vellykket. Helles oplæg rettede sig direkte mod medarbejderne og deres arbejdssituation samtidig med, at det gav viden og indsigt i, hvordan menneskekroppen fungerer, og hvad den har brug for. Medarbejderne fik sig nogle ahaoplevelser, følte sig set og hørt, og det gav en god motivation for selv at tage ansvar.
   I en evaluering af projektet har resultaterne vist sig at være over al forventning. Der er kommet en høj grad af opmærksomhed på arbejdsevnen (80%) og en næsten lige så stor opmærksomhed på de daglige rutiner (78%). Der er en oplevelse af forbedringer i den fysiske tilstand hos over 80%! Indtil nu har næsten halvdelen (49%) en vedligeholdelsesplan, og 48% har en opmærksomhedsven. Smerterne i tommelfingerleddet er næsten helt forsvundet, efter vi er blevet opmærksomme på at begrænse brug af ’pædagoggrebet’ som kun at knappe en tryklås i bodystockingen.
   Citat: ”Jeg er blevet bedre til at mærke, om jeg er i gang med at overskride mit energiniveau. ”
   Et godt råd fra Helle er at adskille samvær med børnene fra andre opgaver, sådan at fokus bevares. Det er godt både for samværet og for stillingtagen til de andre opgaver.

 2. Tak for din kommentar. Jeg tror såmænd bare, det er den klassiske begrundelse: Der er tale om politikere og partier, man ikke bryder sig om, og derfor håber man ved at sætte dem i forbindelse med nazister – efter de fleste europæeres opfattelse de værste forbrydere i menneskehedens historie – at skade deres ry og omdømme så meget som overhovedet muligt. “Logikken” er, at der må være en parallel mellem personer og partier, der er kritiske over for muslimer og nazister, der hadede jøder så meget, at de slog seks mio. af dem ihjel. Der er selvfølgelig ikke nogen sammenhæng overhovedet, men det forhindrer ikke medierne og dele af venstrefløjen (i realiteten ofte det samme) i at gøre forsøget.

 3. TV2 NEWS PRESSELOGEN bruger stadig TØGER SEIDENFADEN som paneldeltager, selv efter hans hånlige overtrædelse af Ophavsretloven (og sandsynligvis også landets bestemmelser vedr. rigets sikkerhed og militære hemmeligheder).

  Skam jer på TV2 News Presselogen! Sikke en landsforræder at huse! Føj!

 4. jeg syntes det er helt ude i hampen, når en journalist fra extrabladet (Ditlev) på
  statsministerens ugentlige pressemøde, når han stiller spørgsmål, står og gnasker på tyggegumm
  helt provokerende, i forsøg på at nedgøre Lars lykke,er der slet ingen etiske regler. I kan finde
  pressemøderne frem fra jul til 20-2 så vil i blive
  overbevist. det er meget trist at TV2 News, er
  begyndt at bruge Ditlev som kommentator

 5. Niels Ditlev passer rigtig godt til Ekstra-Bladet – en journalist uden de store moralske skrupler. Han var én af dem, der jagede Lars Løkke ekstra meget under “Bilagsgate”, og han har heller ikke været flink ved ham, efter han er blevet statsminister. Jeg kan huske, at Ditlevs første dybsindige analyse gik ud på, at Løkke havde sagt øh alt for mange gange under sit første Tirsdagspressemøde.

 6. Vuvuzela-hornene ødelægger TV-kampene i TV.
  Forbyd dem eller læg selv tilskuerlyd på. Det kan da let ordnes. Et lydbillede fra en foldboldkamp indlægges med forskellige lydniveauer: Mål-næsten mål-groft frispark mv. En lydmand spiller således på lyd ligesom man spiller klaver ved de forskellige kampe. Det må kunne lade sig gøre teknisk. Kommentatorlyden kan vel separeres. Så fjern al stadionlyd. Jeg gider ikke se kampene med den nuværende lyd. Forbyd det eller lav en teknisk løsning som jeg beskriver.
  Med venlig hilsen Pelle

  søn, 13/06/2010 – 15:43 | af Pelle Weymann

 7. Jeg vil gerne høre i presselogen om det kan være rigtigt at pressen styrer dette land og om ikke vi skal til at se noget mere på politiken i folketinget en dette
  evendelige person flider.
  Idag kan man læse Cepos brev med S og SF`s
  Finansslovsoplæg hvor skatterne skal stige med 33.3 mia. så der er nogen der ikke kan regne på Borgen.

 8. Jeg er .
  nok kommet forkert. Ville spørge om diverse konspirationsteorier vedrørende 11. september. Jeg undskylder ulejligheden.
  ,Men nu jeg er her ville jeg gerne spørge hvorfor Face Book blokerer min adgang til min profil. Sikkert fordi jeg har skrevet et seriøst kritisk indlæg om statsminister Lars Løkke Rasmussen.
  Er det rimeligt er det muligt og uden forudgående bemærkninger. – ??? Kan statsministeren befale Face Book at “LUKKE” for kritiske indlæg – ???
  Venligst P. Nielsen

 9. Jeg har lige set presselogen, hvor en psykiater beklagede sig over, ikke at være hørt. Jeg har snarere endnu flere ting til programmet, der ikke var med men i tråd med udsendelsen. For det første har jeg i min tid været overfodret med lykkepiller og utrolig meget andet psykofarmaka, og p.g.a. disse midler været så selvmordstruet, så ingen psykiatere ville tro det var derfor, så følgen var de blot høldte mere i mig under trusler, og jeg blev dårligere og dårligere og havde endnu mere lyst til at gøre en ende på det hele. Desuden har en meget dygtig psykolog, der har arbejdet i en praksis i 25 – 30 år fortalt mig, at hvis 100 mennesker udsættes for en praktiserendes læges depressionstest, vil 98 af disse kunne betegnes som havende en depression. Jeg var selv udsat for det, men tog til min psykolog i stedet og fik at vide, at det havde intet med en depression at gøre og efter en time var jeg i et helt andet humør. Og jeg har været så psykisk syg så ingen troede jeg nogensinde ville få det blot lidt bedre, til tider var jeg den, der havde det dårligst på psykiatrisk afdeling har personalet sagt. Yderligere et problem, psykiateren talte så meget om sin uddannelse, men de fleste ved ikke, at en overlæge i psykiatri har mindre psykologi end en SOSU’er, det er derfor psykiaterne ikke kan andet end udskrive medicin, det er det eneste de har lært. Og så er mange jo også i lommen på medicinselskaberne, ikke mindst, de der forsker.

 10. jeg syntes det er en skandale,at tv2 holder EU valg debat med partilederene,uden at Folkebevægelsen mod EU er inviteret,det er dybt udemokratisk,og en hån mod os der betaler dyre licens penge til jer.Man må forvente en fair og saglig dækning af en PS kanal.Nu ved jeg hvorfor i i folkemunde bliver kaldt “luderkanalen”i lefler for erhverslivet,finansverden og EU tilhængerne.

 11. Hej Tv2 Presselogen.
  Hermed et forslag: For at undgå de evindelige afbrydelser: Hver deltager har 1 knap der afbryder de andres Mikrofon, mens han taler (undtaget ordstyrer) – når han er færdig, slukker han sin Mikrofon (med krontrollampe) så næste taler (som har markeret) åbner sin Mikrofon, der så ligeledes slukker for de andres.! Ordstyren kan så afbryde mikrofon, hvis den tildelte tid
  overskrides ! ( Ligesom i Folketinget ! ) – Så er det faktisk muligt for os seere
  at følge det der bliver sagt ! ! Det tager Selvfølgelig mere tid, men så må i jo
  forlænge programmet ! Det er næsten umuligt at følge med, når deltagerne
  konstant taler i munden på hinanden !!!!!
  Ved godt, der nok ikke bliver ændret på noget ! Men vil gerne have en for –
  klaring inden jeg går videre med dette, da det er EKSTREMT IRRETERENDE når man gerne vil følge med i jeres ellers gode program.

  Venligst
  Bjarne Aakesen


Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Kategorier

%d bloggers like this: