Posted by: JanChris | 22/11/2008

Jammerjurister, deres tøjsmag og respekt for den lovgivende magt

Den danske dommerstand er et kapitel for sig. Vi taler om personer, der i mange tilfælde oppebærer syvcifrede årsindtægter, men alligevel ikke foretager sig meget andet end at jamre over politikerne, nærmere betegnet de forfærdelige af slagsen, der vover at sætte spørgsmålstegn ved noget af det, disse guds udvalgte foretager sig.

F.eks. opfatter dommerne det som dybt krænkende, at nogen kunne finde på at antyde, de måske skulle begrænse deres sidehverv en smule, så de i stedet for at være tilstede i retssalene 4 timer om dagen kunne komme op helt op på en 6-7 timer dagligt. På den måde kunne man forkorte eller helt fjerne den lange ventetid ved de danske domstole. Nej, nej, nej, tænker dommerne. Vi kan dårligt nok få til dagen og vejen, når vi kun arbejder for staten, vi er nødt til også at have nogle ben ved siden af. Desværre har politikerne i dette tilfælde vist sig nådesløse. I øjeblikket må dommerne således kun tjene, hvad der svarer til 75% af deres løn fra det offentlige på at bijobbe, og fra 2010 bliver det direkte brutalt: Til den tid må de kun forøge deres indtægt med 50%. Forståeligt nok fik udsigten til blot at tjene 1,5 mio. kr. årligt straks Højesterets præsident, Torben Melchior, til at bede regeringen om en klækkelig lønforhøjelse, der da også omgående blev bevilliget, så dommerne ved landets øverste retsinstans fremover kan hæve 1,8 mio. i årsløn. Det manglede også bare.

De fine repræsentanter for dette noble hverv er som bekendt underlagt Folketinget. Det vil sige, at hvis de folkevalgte inde på Christiansborg f.eks. vedtager højere straffe for grove voldstilfælde, ja så har dommerne bare at følge trop. Desværre er eksistensen af denne magtfordeling ikke helt gået op for mange dommere, og de fortsætter derfor med at dømme, som de altid har gjort. Nej, her må jeg korrigere mig selv: Siden den borgerlige regering er kommet til magten, har det kostet 14 dage mere i brummen at gøre sig skyldig i grov vold – og det er jo noget, der kan mærkes. Under alle omstændigheder mener de fleste dommere, at det der med at sidde i fængsel, det kunne man ligeså godt afskaffe først som sidst, for det virker jo ikke alligevel. Omnial erklærer sig helt enig og vil godt illustrere det med et eksempel: En voldtægtsforbryder er jo akkurat lige farlig for sine nye, potentielle ofre, hvad enten vedkommende sidder i fængsel eller ej. Det må enhver da kunne forstå – med eller uden juridisk eksamen. 

Ud over deres perifere interesse for jura og retfærdighed går mange dommere meget op i tøj, og hermed menes ikke, at de tager til modemesser e.l. i deres sparsomme fritid og for deres beskedne hyre. Nej, her tænkes først og fremmest på tørklæder og kapper, altså de klæder de selv og andre participanter bærer under retssager ved danske domstole. Muslimske tørklæder på kvindelige nævninge er f.eks. et emne, der interesserer dommerne meget, og de er enige om, at disse beklædningsgenstande er et velkomment indslag i retssalene og ikke på nogen måde bidrager til at så tvivl om de pågældende kvinders loyalitet over for dansk lovgivning. Til gengæld bryder dommerne sig ikke selv om at bære røde kapper. Omnial er helt enig: Kapperne burde retteligt være lyserøde.

Som alle andre samfundsgrupper kan dommerne også godt lide at få ros i offentligheden, når de har afsagt gode og retfærdige domme. Derimod bryder de sig ikke om kritik, specielt ikke den, der kommer fra den yderste højrefløj i Folketinget. Dommerne mener, det er et klart brud på magtens tredeling, hvis en politiker antyder, at han eller hun ikke er i ekstase over en given dom. Omnial vil endnu engang give dommerne helt ret. Det er jo klart, at det kan påvirke kendelsen i en retssag, når f.eks. Pia Kjærsgaard udtaler sig til tv, EFTER dommen er afsagt. Man kan sige meget om dommerne, men deres logiske sans er der ikke noget at udsætte på.

Netop af sidstnævnte grund ser dommerne heller ikke noget problem i, at en juridisk kapacitet som forhenværende operativ chef for PET, Hans Jørgen Bonnichsen, udtaler sig om bevisernes styrke i en igangværende sag, som han ikke kender detaljerne i. Dommerne ved nemlig, at Bonnichsen er en hædersmand, der befinder sig på retssamfundets og retfærdighedens side og ikke har nogen som helst intention om at blande sig i domstolenes arbejde – Bonnichsen vil blot give gode råd, hvilket også hans tidligere arbejdsgiver, PET, kan skrive under på.

Hvorom alting er: Vi danskere burde være stolte over vores retssystem, der slår hårdt ned på urostiftere og forhindrer enhver form for justitsmord, så personer, der tilfældigvis er i besiddelse af bombemanualer, selvmordsvideoer og diverse former for sprængstof, ikke tilbageholdes uden grund.


Kommentarer

  1. Enig! Dommerne skal have lyserøde kapper på.
    Når de nu er så glade for det alt andet en neutrale tørklæde, så syntes jeg der er fair, at give dem valget i ligestillingens navn, enten bære ALLE mænd som kvinder, lyserøde tørklæder eller også ingen hovedbeklædning af nogen slags. Simpelt!

  2. Den danske dommerstand er desværre helt håbløs. Tidens store spørgsmål er, hvordan de kan være så uoplyste om tingenes rette sammenhæng, når de – om nogen – forholder sig til den dagligt.

  3. Godt, du tager det op. Nu må man så håbe, at dommerne kan forstå, hvad du skriver. Men helt sikker kan man vist ikke være …

  4. I wouldn’t hold my breath, som man siger på udenbysk…


Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Kategorier

%d bloggers like this: