Posted by: JanChris | 23/10/2007

Hvorfor sidder De Konservative – og ikke DF – i regering?

Ved sidste Folketingsvalg fik De Konservative 10,3% af stemmerne, mens 13,3% af vælgerne satte deres kryds ved Dansk Folkeparti. Alligevel blev det De Konservative, der dannede regering med Venstre, mens DF måtte nøjes med at være parlamentarisk grundlag for de to borgerlige partier.

Dette paradoks har først og fremmest historiske grunde: Venstre og De Konservative har siddet i regering sammen adskillige gange siden 1950, og når den borgerlige fløj har flertal, som det var tilfældet i 2001 og 2005, er det nærmest en naturlov, at V & K udgør grundstammen i en regering. Der er selvsagt flere tilfælde, hvor også andre partier som bl.a. De Radikale, Kristeligt Folkeparti og CD, har fået ministertaburetter, men bortset fra Hilmar Baunsgaard-regeringen fra 1968-71 har Venstre og De Konservative altid været de regeringsbærende partier.

Når det aldrig for alvor har været på tale at lave en VKO-regering, skyldes det – ud over de tætte historiske bånd mellem Venstre og De Konservative – især tre grunde:

For det første er DF – i modsætning til de EU-begejstrede regeringspartier – indædt unionsmodstander. Netop DF’s modvilje mod EU er den begrundelse, Anders Fogh angiver, når han skal forklare, hvorfor Pia Kjærsgaard og co. ikke sidder i regering. Spørgsmålet er så, hvor meget EU i realiteten har fyldt og vil fylde i regeringens daglige arbejde? Det er dog hævet over enhver tvivl, at Danmarks formandskab i 2002, der kulminerede med udvidelsen af EU fra 15 til 25 medlemslande, og vedtagelsen af EU-reformtraktaten, som regeringscheferne i øjeblikket forsøger at liste igennem uden at spørge deres befolkninger, ville have været alvorlige forhindringer for DF som regeringsparti.

Den anden- og vigtigste grund til, at DF ikke er i regering, er partiets stadig manglende “stuerenhed”. DF er om muligt endnu mere forhadt i brede kredse af den danske befolkning, end det nogensinde har været. Mens det tidligere har været sådan, at DF-ledelsen kunne trække på skuldrene og mere eller mindre ignorere kritikken, fordi den kun kom fra venstrefløjen, er situationen i dag mere alvorlig. Mediekampagner som dem, der rettede sig mod bl.a. Morten Messerschmidt og Søren Krarup, har uden tvivl skadet DF meget, selvom man ikke længere kan aflæse effekten af dem på meningsmålingerne. Frem for alt er det dog DR og TV2’s årelange kamp for at lempe asyllovgivningen med dertil hørende ugentlige-, og somme tider daglige, “tudehistorier”, der har ført til, at DF-foragten er blevet endnu mere udbredt, så den nu har spredt sig langt ind i de borgerlige partier, både i baglandet og – mere vigtigt – i Venstres- og De Konservatives Folketingsgruppe.

Det ville derfor være uendelig svært for Anders Fogh Rasmussen og Bendt Bendtsen at forsvare en eventuel beslutning om at lade DF indgå i en borgerlig regering.

Én ting ville være reaktionen her i landet, noget helt andet er det internationale ramaskrig, der ville lyde, hvis DF kom i regering. De fleste kan stadig huske, da Jörg Haiders indvandrer- og islamkritiske Frihedsparti, FPÖ, blev indlemmet i den østrigske regering i 2001. Dengang valgte de 14 andre EU-lande i samlet flok at protestere mod FPÖ ved at indføre diplomatiske sanktioner mod Østrig. Strategien var imidlertid en fiasko, og noget lignende ville ikke finde sted i dag. Man kan dog være sikker på, at adskillige regeringschefer personligt ville tage afstand fra DF og dermed den danske regering, hvis det usandsynlige scenario skulle blive til virkelighed. De såkaldte oikofober som Svend Auken, Tøger Seidenfaden, Eva Smith og mange, mange andre ville også gøre deres yderste for, at det internationale samfund blev bevidst om, hvilken tragedie, der udspillede sig i Danmark.

Nu er det ingen hemmelighed, at Anders Fogh, der allerede i 2003 forsøgte at få opbakning fra flere regeringschefer til at blive formand for EU-kommissionen, drømmer om et topjob i EU, nærmere bestemt posten som EU-præsident. I den forbindelse ville det ikke pynte på CV’et, hvis han havde siddet i regering med et ”højreekstremistisk” parti som DF, og ikke mindst derfor kan man så godt som udelukke en VKO-regering under Anders Foghs ledelse.

Den tredje grund til, at DF ikke er blevet regeringsparti, er, at det heller ikke selv har været særlig opsat på at blive det. Mange politiske iagttagere har sagt, at DF ikke ville kunne indordne sig i et ansvarskrævende regeringssamarbejde, men den påstand holder ikke vand, for partiet har i de sidste seks år vist sig som et særdeles loyalt støtteparti, og DF ville uden tvivl også være sig sit ansvar bevidst, hvis det selv blev en del af regeringen. Derimod er det helt plausibelt at argumentere for, at DF har det bedst i rollen som den ”frie fugl”, der nok er parlamentarisk grundlag for regeringen, men samtidig har mulighed for at fremføre kontroversielle synspunkter, specielt i enkeltsager, der langtfra altid ligger i tråd med regeringens holdninger.

Sammenfattende kan man altså konstatere, at det må anses for at være ekstrem usandsynligt, at Dansk Folkeparti kommer i regering inden for den nærmeste fremtid, men skulle vi igen få VKO-flertal efter næste valg, samtidig med, at størrelsesforholdet mellem DF og De Konservative ændres yderligere i førstnævntes favør – Omnial spår, at DF bliver 1,6 – 1,7 gange større end K – bliver det endnu sværere for Anders Fogh og Bendt Bendtsen at forklare, hvorfor DF skal holdes udenfor, på trods af de ovennævnte faktorer. I den sammenhæng ville det være meget interessant at se reaktionen fra d’herrer, hvis DF proklamerer, at partiet kun vil lægge stemmer til en borgerlig regering, hvis det selv bliver en del af den. Pia Kjærsgaard og co.’s støtte til regeringen er i realiteten først og fremmest en støtte til Venstre. Allerede i 2001 havde DF helst set en mindretalsregering udelukkende bestående af Venstre-ministre.


Kommentarer

  1. De inferiøre bør stå ved siden af og lade DF være de førende.

    falkeøje


Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Kategorier

%d bloggers like this: