Posted by: JanChris | 14/10/2007

Naser Khader og Kamal Qureshis “Ny Alliance” – de er enige om næsten alt!

Umiddelbart vil de fleste mene, at Ny Alliances formand, Naser Khader, og SF’s Kamal Qureshi er diametrale modsætninger. Khader opfattes i befolkningen som et mønstereksempel på en moderne, sekulær og demokratisk sindet muslim, der – i modsætning til mange af sine trosfæller – også er i stand til at vende det kritiske blik indad mod de muslimer, han mener, misbruger deres tro.

Qureshi, derimod, anses af mange for at være en typisk repræsentant for den offertænkning, der præger mange muslimer. Han er ofte at høre i medierne, hvor han beskylder enten regeringen eller – hvilket er det mest normale – dens støtteparti for racisme og fremmedhad, mens han er helt blind over for splinten i sit eget øje, altså de indvandrere, der på mange områder dokumenterbart er værre end Qureshis yndlingsaversioner. Når han ikke taler om racisme, klager Qureshi over kristendommens privilegerede position i det danske samfund.

Spørgsmålet er imidlertid, om Khader og Qureshi er så forskellige, når det kommer til stykket? Det satte jeg mig for at undersøge ved at sammenligne deres holdninger til en række politiske emner, der alle på én eller anden måde er relaterede til de to politikeres etnicitet og religiøse tilhørsforhold. Man kan sagtens argumentere for, at jeg har udeladt vigtige spørgsmål, men jeg håber alligevel, min lille analyse vil gøre folk klogere på, hvad Khader og Qureshi virkelig mener, når retorikken er skrællet af, og de nøgne facts står tilbage. I de tilfælde, det ikke lykkedes mig at finde ud af, hvad de mener om konkrete emner, har jeg lagt deres respektive partis holdning til grund for mine konklusioner. Min tese var, at Khader og Qureshi – på trods af, at de repræsenterer partier, der ikke til daglig er nære samarbejdspartnere – har sammenfaldende synspunkter på mange områder, netop fordi, de er muslimer og stammer fra lande, hvor islam er den altdominerende religion.

For at begynde med udlændingepolitikken, er Khader og Ny Alliance lunkne tilhængere af 24-årsreglen. Unge indvandrere har personlig bekræftet over for ham, at den har en positiv effekt, og derfor har det nystiftede parti valgt at støtte reglen – i det mindste indtil, det måtte lykkes at finde en bedre løsning. Til gengæld vil Ny Alliance ændre 28-årsreglen, så man allerede efter 24 års dansk statsborgerskab kan få en udenlandsk ægtefælle til landet, uden at skulle opfylde et krav om samlet at have størst tilknytning til Danmark. Kamal Qureshi er stærk modstander af begge regler og ikke nok med det: Han har tidligere lagt en udførlig vejledning for, hvordan blandede par kan omgå 24-årsreglen ud på sin hjemmeside. Det stunt kaldte De Konservatives Else Theill Sørensen for en skamplet på demokratiet.

Starthjælpen er begge politikere helt enige om at afskaffe, så udlændinge, ligeså snart, de får permanent opholdstilladelse i Danmark, kan modtage de samme sociale ydelser som danske statsborgere.

Der hersker total enighed mellem Khader og Qureshi, når det drejer sig om asylpolitikken. Alle asylcentre skal nedlægges og erstattes af ét modtagecenter (Ny Alliance har foreslået Sandholmlejren), hvor asylansøgere kun skal opholde sig i ganske kort tid, inden de – endnu mens deres sager bliver behandlet – skal have mulighed for at bo, arbejde, uddanne sig og gå i skole ude i det danske samfund. Både Qureshi og senest Khader har personlig foreslået, at afviste asylansøgere fra bl.a. Irak, der ikke kan eller vil rejse hjem, skal have en midlertidig opholdstilladelse i Danmark.

De to indvandrerpolitikere er også fuldstændig på linje med hinanden m.h.t. at afskaffe kristendomsundervisningen i folkeskolen, selvom elever med et andet religiøst tilhørsforhold allerede i dag har mulighed for at blive fritaget for timerne. Khader og Qureshi mener – igen – unisono, at faget i stedet skal hedde religion, så kristendommen ikke bliver favoriseret frem for andre trossamfund, hvilket selvfølgelig i realiteten vil sige islam.

Meget apropos ovenstående punkt, er det en mærkesag for både Khader og Qureshi, at folkekirken bliver løsrevet fra staten, så kristendommen ikke længere nyder en priviligeret position blandt trossamfundene. Dermed vil alle andre religioner, herunder altså også islam, de facto være ligestillede med kristendommen, selvom det danske samfund i høj grad bygger på kristne værdier og principper.

Som født i henholdsvis Syrien og Pakistan ligger Khader og Qureshis sympatier i Israel-Palæstina-konflikten hos sidstnævnte part. Khader vil, hvis Ny Alliance bliver tungen på vægtskålen efter næste valg, stille krav om, at en kommende regering skal anlægge en langt mindre USA- og Israel-venlig linje, end det har været tilfældet hidtil. Qureshi og SF er endnu mere kritiske over for samarbejdet med de to traditionelle venner af Danmark. Partiet har sågar stået i spidsen for flere Boykot Israel-kampagner.

Heller ikke EU-politikken er Khader, Qureshi og deres respektive partier særlig uenige om. Ny Alliance vil ubetinget af med alle fire forbehold. SF er lidt mere skeptisk, men indtager dog i princippet samme standpunkt, især fordi Danmark derved ville være tvunget til at implementere EU’s mere lempelige asyllovgivning. Begge partier er også tilhængere af tyrkisk unionsmedlemskab.

Endelig er Khader og Qureshi rørende enige om at forhøje ulandsbistanden til 1% af BNP, i stedet for de 0,8%, regeringen har afsat i dag.

Den overordnede konklusion på denne lille, uvidenskabelige undersøgelse er, at min tese viste sig at holde stik. Khader og Qureshi er enige om det allermeste, og den røde tråd i deres holdninger synes at være et klart ønske om at svække kristendommen. Det skal især ske ved at fratage folkekirken sin særlig høje statsstøtte og fjerne kristendomsundervisning fra skoleskemaet, hvorved islam – tilsigtet eller utilsigtet… – samtidig styrkes, idet alle trossamfund derved sidestilles.

Et andet fælles ønske fra de to muslimske politikere er at gennemføre kraftige lempelser i udlændinge- og asyllovgivningen. Der er nuanceforskelle mellem Khader og Qureshi på de punkter, men heller ikke meget mere. For de såkaldte fattigdomsflygtninge, der udelukkende kommer til Vesten for at forbedre deres økonomiske situation, er der to kriterier, deres fremtidige hjemlande skal opfylde: Det skal være nemt at få asyl, og de sociale ydelser skal være høje. Ved at lempe asylreglerne og fjerne starthjælpen vil Khader og Qureshi gøre Danmark meget mere attraktiv på netop disse områder for en gruppe af mennesker, vi i forvejen har alt for mange af her i landet. Når der i første halvår af 2007 kun kom ca. 1000 asylansøgere til Danmark – i modsætning til eksempelvis 23.000 i Sverige – skyldes det netop regeringens hårdt tiltrængte stramninger af de ovennævnte regler. Man behøver ikke besidde profetiske evner for at forudse, hvordan det ville gå, hvis Khader og Qureshi fik magt, som de har agt.

Når Khader og Qureshi er tilhængere af, at Danmark skal afskaffe de fire EU-forbehold, skal det også ses i lyset af, at de vil have ændret og derved lempet den danske udlændinge- og asyllovgivning.

Med deres baggrund fra muslimske lande in mente, er det ikke overraskende, at begge politikere er USA- og Israel-kritiske og omvendt mere positiv indstillede over for f.eks. Det Palæstinensiske Selvstyre end de fleste andre folketingsmedlemmer. Af samme grund forekommer det ligeledes logisk, at de begge mener, Tyrkiet skal optages i EU.

Khader og Qureshi har begge skabt sig navne som politikere, der går ind for en skarp adskillelse af religion og politik, men man må samlet konkludere, at de ikke selv lever op til det ædle princip. I hvert fald mener Omnial, at mange af deres synspunkter er gennemsyrede af især deres religiøse tilhørsforhold og sekundært etniske oprindelse. 

Enighed mellem Naser Khader og Kamal Qureshi

Emne

Total Enighed

Enighed

Uenighed

Udlændingepolitik  

X

 
Asylpolitik

X

   
Afsk. af Kristendomsundervisning

X

   
Løsrivelse af Folkekirken fra Staten

X

   
Israel-Palæstina-konflikt  

X

 
Ulands-bistand

X

   
Afskaffelse af EU-forbehold  

X

 
Optagelse af Tyrkiet i EU

X

   

Responses

 1. Afskaffelse af folkekirken !!. Hvem taler for det i det danske samfund Jan Chris ?. Jeg kender da ikke nogen. Ikke nogen der sidder i folketinget i hvert fald. Spænendende tolkning at begrebet “Folk” i Jan Chris. øjne er lig med staten.

  Qureshi har været bannerfører for de homosexueles rettigheder. F.eks. lesbiske adgang til kunstig befrugtning, men det kan selvfølgelig ikke hos en konservativ som Jan Chris. kvalificere til at være en moderne, sekulær og demokratisk sindet muslim.

  Hvor er Qureshi udemokratisk eller usekulær ?. Man bliver vel udemokratisk af at være uenig med DF eller hvordan ?.

 2. For at blive i det religiøse var det noget “salig ævl”, jeg skrev. Jeg havde ellers forklaret det rigtigt i et ovenstående afsnit. Det skyldes nok, at jeg var blevet lidt træt, efter at have brugt lang tid på at lave “research” og skrive artiklen.
  Jeg er klar over, Qureshi taler meget om homoseksuelle, men er det også tilfældet, når han er tilbage i Pakistan? Mit gæt er, at det først og fremmest er noget, han gør, for at tækkes sine vælgere på Amager.
  Det, jeg specielt ikke bryder mig om ved Qureshi, er, at han altid forsøger at kvæle enhver kritik af muslimer og islam ved at kalde sine modstandere for racister og fremmedfjendske. Jeg kan også huske, at han engang gjorde den daværende indenrigsminister, Karen Jespersen, direkte ansvarlig for et attentat mod et asylcenter.
  Jeg kunne nævne mange, mange flere eksempler, og ellers er det jo bare at læse indlægget én gang til, eller lave en søgning på Omnial:  http://omnial.blogbar.dk/?s=qureshi

 3. Ja, vi opfatter nok Naser Khader forkert. Det er derfor godt, at Omnial har lagt denne lille undersøgelse ud på bloggen.

  Jeg hørte Khader tale på et kursus om ”Demokrati” på en højskole for et halvt års tid siden. Han talte så venligt og overbevisende om integration, at jeg fik den opfattelse, at han
  mente ”assimilation”.

  Jeg spurgte ham derfor direkte om ikke han tog fejl af de to ord. Efter et kort øjebliks overvejelse, svarede han klart: Nej, ikke assimilation, indvandrerne skal beholde deres kultur.

 4. Henrik hansen-

  som du vel er bekendt med forefindes der i Koranen tekster der vejleder muslimer i deres forholden sig til de Vantro.

  Jeg tillader mig at mene, du i forbindelse med Quereshi et al. har overset vejledningen for muslimer i bl.a.Taqiyya.

  Der er alle mulige glimrende årsager til at huske på teksterne i Koranen, Hadith og Sunnah .

 5. Jeg kan heller ikke se, hvordan Qureshi er usekulær – man kan nærmest ikke påstå det samme om DF, som jo favoriserer kirkens stærke rolle i det danske samfund også i politik, mens Qureshi går en for en skarp adskillelse af politik og religion. Ikke særlig muslimskt.
  Jeg tror til gengæld du har ret i, at de to er enige på mange punkter. Værdipolitisk. Men politik handler også om fordeling af goder og der er Qureshi rød, mens Khader er blå, ja nærmest mørkeblå. Det kan derfor være svært at gennemskue, hvad man får ved at stemme på Khader og NA, mens Qureshis kurs må sige at være meget klar, mens han samtidig er muslimsk demokrat med stor D, og går ind for det sekulære samfund. At han skulle favorisere Israel Palæstina konflikt handler ikke nødvendigvis, om at han er muslim, men mere om at han er venstreorienteret.


Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Kategorier

%d bloggers like this: